Biznesowo o prawie i podatkach.

Aukcje OZE 2020 – fotowoltaika, wiatr, offshore, biogaz

22 01 2020

Fotowoltaika aukcje oze

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w ostatnim czasie ukazały się dwa projekty rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, wiatr, offshore, biogaz), która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. Zgodnie z przepisami ustawy OZE minął już dopuszczalny termin na jego wydanie. Co w takim razie z aukcjami OZE w 2020 r.?

Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy OZE Rada Ministrów do 31 października każdego roku powinna wydać rozporządzenie określające maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym. Powyższe rozporządzenie oprócz rozporządzenia określającego ceny referencyjne jest warunkiem, który umożliwia Prezesowi URE skuteczne ogłoszenie i przeprowadzenie aukcji OZE.

Pierwszy projekt rozporządzenia datowany na 19 września 2019 r. zatrzymał się na etapie opiniowania. Drugi zaś z projektów oznaczony jako RM-110-132-19 i zatytułowany Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. został skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów. W samej treści rozporządzenia znajduje się także informacja, że zostało ono podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Premiera.

Zastanawiając się nad treścią przepisu art. 72 ust. 2 ustawy OZE należy zwrócić uwagę na następujące jego elementy. Po pierwsze przepis ten nakazuje Radzie Ministrów wydać rozporządzenie do 31 października każdego roku. Niewątpliwe ta dyspozycja przepisu nie została spełniona. Słowo „powinna” można jednak w tym przypadku próbować interpretować w ten sposób, że ustawodawca nadaje temu terminowi charakter quazi-instrukcyjny, który ma jedynie dyscyplinować Radę Ministrów do wydania rozporządzenia w określonym terminie, jednak jego niedochowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. 

Na szczególną uwagę zasługuje ta część przepisu, która stanowi, że dotyczy on określenia ilości i wartości energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w następnym roku kalendarzowym. Prowadzi to do wniosku, że przykładowo wydanie tego rozporządzenia w 2020 r. mogłoby skutkować określeniem wyżej wymienionych ilości i wartości energii elektrycznej de facto dopiero na rok 2021. Zaś jeżeli jego treść wskazywałaby, że dotyczy ono roku 2020 to rozporządzenie byłoby w takim wypadku sprzeczne z art. 72 ust. 2 ustawy OZE, czyli aktem prawnym wyżej rangi.

 

Z informacji płynących od rządzących wynika, że rozporządzenie przyjęto jeszcze w 2019 r.

 

Problemy z wydaniem rozporządzenia wolumenowego w ustawowym terminie występowały już w przeszłości. Rozwiązaniem na brak określenia wolumenów w drodze rozporządzenia była nowelizacja ustawy OZE wprowadzająca do niej przepis szczególny, który wprost wskazywał jakie wolumeny będą mogły być sprzedane w danym roku i wyłączająca tym samym stosowanie generalnej regulacji nakazującej wydać rozporządzenie do końca października każdego roku. 

Przy kolejnej nowelizacji ustawy OZE (już zapowiedzianej) warto zmienić ten przepis, w taki sposób, aby pozwalał na wydanie rozporządzenia określającego wolumeny w roku, którego rozporządzenie ma dotyczyć, jeżeli chcemy uniknąć narażania się na wspomnianą w niniejszym artykule sankcję nieważności. Z drugiej strony, z punktu widzenia inwestorów lepiej byłoby, gdyby rządzący przestrzegali dyspozycji tego przepisu i wydawali rozporządzenia niezbędne do przeprowadzenia aukcji OZE w terminie wskazanym w ustawie, tak aby aukcje OZE mogły odbyć się w ciągu roku, a nie na sam jego koniec.

 

Termin aukcji OZE 2020 r.

 

Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas wskazał w zeszłym tygodniu, że w 2020 r. odbędą się dwie tury aukcji. Przeprowadzenie pierwszej tury aukcji miałoby mieć miejsce w połowie tego roku, a drugiej – w ostatnim kwartale roku.

 

Wolumeny na aukcje OZE 2020 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przewidziano następujące wolumeny.

W przypadku instalacji istniejących o mocy powyżej 1 MW przewiduje zakup 2 500 000 MWh energii elektrycznej o wartości  1 600 000 000 zł wytworzonej wyłącznie z biogazu rolniczego (także w wysokosprawnej kogeneracji). Zaś dla nowych projektów wykorzystujących biogaz rolniczy – 1 800 000 MWh o wartości 1 152 000 000zł.

Natomiast w przypadku nowych projektów o mocy nie większej niż 1 MW przewidziano zakup energii elektrycznej w ilości 375 000 MWh o wartości 270 000 000zł wytworzonej w instalacjach biogazowych oraz w dedykowanych instalacjach spalania biomasy lub układach hybrydowych, instalacjach termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego (także w wysokosprawnej kogeneracji). Zaś dla wyżej wymienionych projektów ale o mocy powyżej 1 MW przewidziano zakup 10 950 000 MWh o wartości  5 182 500 000 zł.

Z kolei 540 000 MWh o wartości 270 000 000 zł zostało przewiedziane dla hydroelektrowni, instalacji geotermalnych oraz wytwarzających energię elektryczną wyłącznie z biopłynów, o mocy do 1 MW, zaś o mocy powyżej 1 MW – 1 080 000 MWh o wartości 518 400 000 zł. Na marginesie dodać można, że w koszyk ten dedykowany jest także dla offshoru. 

Zaś dla najpopularniejszych technologii to jest fotowoltaiki oraz wiatraków na lądzie o mocy do 1 MW przewidziano wolumen 11 760 000 MWh o wartość 4 527 600 000zł. Zaś dla tych instalacji o mocy powyżej 1 MW – 46 290 000 MWh o wartości 14 015 850 000 zł.

 

Jak przygotować się do aukcji OZE? Procedura prekwalifikacji i inne formalności.

 

A w międzyczasie, jakby ktoś z Państwa potrzebował wsparcia w przygotowaniu do aukcji to zapraszamy do lektury naszego artykułu na ten temat. Na ten moment pozostaje nam przygotowywać się i czekać na aukcje! 

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach o tematyce OZE? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną  raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga.

 

 

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem

This will close in 0 seconds