Biznesowo o prawie i podatkach.

Druga tura aukcji OZE w 2021 r. – harmonogram, ceny, instalacje hybrydowe

aukcje oze 2021 grudzień

Prezes Urzędu Regulacji ogłosił w tym tygodniu harmonogram drugiej w tym roku tury aukcji OZE, które potrwają od 2 grudnia do 10 grudnia 2021 r. Z pewnością jest to kolejna szansa dla inwestorów budujących farmy fotowoltaiczne, natomiast pierwsza w historii szansa dla instalacji hybrydowych. Do aukcji został niewiele ponad miesiąc, warto więc się do nich przygotować jak najszybciej.

 

Harmonogram aukcji na grudzień 2021


Pojawienie się harmonogramu aukcji poprzedza ich oficjalne ogłoszenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zatem najprawdopodobniej kolejne aukcje zostaną zorganizowane wyłącznie dla nowych projektów takich jak instalacje fotowoltaiczne, wiatraki, instalacje wodne, instalacje geotermalne oraz produkujące energię elektryczną wyłącznie z biopłynów, a także co jest nowością w systemie aukcyjnym – instalacji hybrydowych. 

Zgodnie z przedstawioną zapowiedzią zaplanowane na początek grudnia aukcje zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 • 2 grudnia 2021 r. – hybrydowe instalacje o mocy powyżej 1 MW;
 • 3 grudnia 2021 r. – hybrydowe instalacje o mocy do 1 MW;
 • 7 grudnia 2021 r. – wiatraki na lądzie oraz instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW;
 • 9 grudnia 2021 r. – wiatraki na lądzie oraz instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 1 MW; 
 • 10 grudnia – hydroenergia poniżej 500 kW, biopłyny o mocy do 1 MW, hydroenergia o mocy od 500 kW do 1 MW oraz geotermia o mocy do 1 MW.

 

Ceny referencyjne aukcji


Ceny referencyjne, jakie będą obowiązywać w grudniowych aukcjach są już znane inwestorom, gdyż wynikają z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 722). Pełny ich wykaz dostępny jest tutaj.

W przypadku wiatraków i fotowoltaiki nie mają one większego znaczenia, gdyż są to ceny maksymalne, które od dawna odbiegają od cen składanych przez inwestorów w ramach ofert aukcyjnych. Dla przypomnienia wskażę, że dla fotowoltaiki o mocy do 1 MW cena referencyjna wynosi 320 zł/MWh, natomiast dla fotowoltaiki o mocy powyżej 1 MW – 340 zł/MWh. Jeszcze niższe są ceny referencyjne dla lądowych wiatraków i wynoszą one 320 zł/MWh w przypadku instalacji wiatrowych o mocy do 1MW i 250 zł/MWh w przypadku instalacji wiatrowych o mocy powyżej 1 MW (najniższa cena referencyjna!). 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku instalacji hybrydowych, których projektów na pewno jest mniej na rynku niż typowych instalacji fotowoltaicznych. W przypadku hybryd o mocy do 1 MW cena ta wynosi 415 zł/MWh, zaś w przypadku hybryd o mocy powyżej 1 MW – 410 zł/MWh. Te dwie kwestie mogą spowodować, że zwycięzcy aukcji dla hybryd uzyskają solidne dofinansowanie do swoich projektów. 

Jednak pamiętać należy, że pomimo spadających cen energii wytworzonej ze słońca, aukcje OZE wciąż pozostają atrakcyjne dla inwestorów, gdyż zapewniają lepszą tzw. bankowalność projektu oraz w długim okresie zapewniają zysk na określonym poziomie.

 

 

Instalacje hybrydowe – definicja i wolumen

 

Dla instalacji hybrydowych w tegorocznych aukcjach przewidziano:

 • sprzedaż 94 200 MWh energii o wartości 242 433 000 zł w przypadku projektów o mocy do 1 MW, oraz
 • sprzedaż 1 182 600 MWh energii o wartości 703 647 000 zł w przypadku projektów o mocy powyżej 1 MW.

Jest to oczywiście znacznie mniej niż tegoroczny wolumen dla fotowoltaiki, ale nie wiemy ile projektów instalacji hybrydowych czeka na tegoroczne aukcje, a zatem ile osób będzie chętnych do podziału tego wolumenu. Aby móc wziąć udział w aukcjach dla instalacji hybrydowych projektowana instalacja musi posiadać status instalacji hybrydowej, a zatem spełnić wymogi wynikające z jej definicji. 

Zgodnie z ustawą OZE instalację hybrydową stanowi wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:

 • żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,
 • urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia,
 • łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 3504 MWh/MW/rok,
 • zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin graniczących ze sobą,
 • dodatkowo zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem energii, służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu.

Z powyższego wynika, że urządzenia wchodzące w skład instalacji hybrydowej nie muszą być zlokalizowane obok siebie i mogą mieć odrębne punkty przyłączenia. Zatem o tożsamości danych urządzeń jako instalacji hybrydowej decydować, oprócz powyższych wymogów, będzie oświadczenie inwestora. W stosunku do projektowanych zmian definicji hybrydowej, jakie już ukazywały się w przeszłości, w obecnym stanie prawnym obecność magazynu energii w takim układzie nie jest wymagana, co z pewnością zmniejsza koszty budowy takiej instalacji.

 

 

Warunek przystąpienia do aukcji – procedura prekwalifikacji


Aby móc skutecznie złożyć ofertę aukcji, oprócz założenia konta na Internetowej Platformie Aukcyjnej URE oraz wniesienia zabezpieczenia (np. w postaci kaucji w wysokości 30zł/kW mocy), konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. 

Wytwórcy, który jeszcze go nie otrzymali lub ich zaświadczenie wygasło powinni się spieszyć. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji powinien spełniać liczne wymagania formalne, przewidziane w ustawie o odnawialnych źródłach energii, jak i w Regulaminie aukcji. Do wniosku należy w szczególności dołączyć prawomocne pozwolenie na budowę wydane dla projektowanej instalacji OZE, warunki przyłączenia, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy inwestycji oraz schemat instalacji OZE.  Więcej na temat tej procedury pisaliśmy w tym artykule.

W praktyce bardzo często bywa, że w toku postępowania o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji Prezes URE żąda dodatkowych dokumentów. Jednak nie warto się zrażać, w przypadku zeszłorocznych aukcji udało nam się uzyskać dla naszych Klientów zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji nawet w dzień aukcji. W razie problemów z przygotowaniem wniosku, służymy Państwu pomocą.

 

 

Nie przegap najnowszych zmian w prawie

 

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach nt. OZE? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również przez naszego Facebooka i Linkedina. Zapraszam do pozostania w kontakcie!

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem

This will close in 0 seconds