Biznesowo o prawie i podatkach.

Znamy ceny referencyjne – aukcje OZE 2019 coraz bliżej

17 06 2019

czerwiec_02_aukcje_oze_2019

Znamy już ceny referencyjne na 2019 rok. Minister Energii rozporządzeniem z 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2019 r. określił maksymalne ceny aukcyjne, m.in. dla wiatraków i instalacji fotowoltaicznych.

Rozporządzenie i nowelizacja ustawy OZE

Powyższe rozporządzenie Ministra Energii wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli ceny referencyjne na nowym poziomie zaczęły obowiązywać 13 czerwca 2019 r. Maksymalny okres wsparcia instalacji OZE na poziomie wynikającym z rozporządzenia wynosi 15 lat. To kolejny krok zbliżający branżę OZE do momentu ogłoszenia aukcji OZE w tym roku przez Prezesa URE.

Ruszyły ponownie także prace nad nowelizacją ustawy OZE. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w ostatnich dniach pojawił się projekt z 4 czerwca 2019 r., który jest obecnie na etapie Komisji Prawniczej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw zawiera także maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r., czyli drugi niezbędny element (oprócz rozporządzenia określającego ceny referencyjne) do zorganizowania aukcji. Uchwalenie ustawy nowelizującej przez Sejm i jej wejście w życie pozwoli Prezesowi URE na ogłoszenie aukcji OZE jeszcze w tym roku.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej rząd zakłada przyrost nowych mocy wytwórczych w wymiarze sumarycznym 3 414 MW różnych rodzajów OZE z przeważającym jednak udziałem lądowej energetyki wiatrowej oraz instalacji fotowoltaicznych. Mając powyższe na uwadze oraz poziom cen referencyjnych, nadchodząca aukcja OZE będzie należeć do instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.

Poziom cen dla wiatru i fotowoltaiki

Rozporządzenie z 15 maja 2019 r. określa ceny referencyjne dla instalacji istniejących oraz planowanych do realizacji po wygraniu aukcji OZE. Określone także zostały ceny maksymalne dla instalacji poddanych modernizacji. Niewątpliwie technologia wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej jest w Polsce najpopularniejsza. W ostatnim czasie silną pozycje w polskim miksie energetycznym OZE buduje sobie również fotowoltaika. Warto zatem przyjrzeć się zmianom cen referencyjnych dla tych właśnie technologii.

Zgodnie z rozporządzeniem z 15 maja 2019 r. cena referencyjna dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW wyniesie 365 zł/MWh, natomiast dla źródeł do 1 MW 385 zł/MWh. Są to ceny korzystniejsze (wyższe) niż te, które pojawiły się w projekcie rozporządzenia w sprawie cen referencyjnych opublikowanego pod koniec 2018 r. Wynosiły one wtedy odpowiednio dla instalacji fotowoltaicznych powyżej 1 MW 350 zł/MWh, a instalacji do 1 MW 370 zł/MWh. Mimo to mamy do czynienia ze znacznym obniżeniem cen referencjach w stosunku do lat poprzednich. I to pomimo wzrostu cen energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Ministerstwo Energii uznało, że skoro spadają ceny urządzeń fotowoltaicznych to i należy obniżyć także poziom cen referencyjnych. Dla fotowoltaiki powyżej 1 MW cena referencyjna w 2018 r. wynosiła  400 zł/MWh, w 2017 r. – 425 zł/MWh w 2016r. – 445 zł/MWh, natomiast dla fotowoltaiki o mocy do 1 MW cena referencyjna w 2018 r. wynosiła 420 zł/MWh, w 2017 r. – 450 zł/MWh, w 2016 r. – 465 zł/MWh.

Z kolei ceny maksymalne w 2019 r. dla wiatraków wynosić będą: 285 zł/MWh dla instalacji powyżej 1 MW oraz 320 zł/MWh dla instalacji do 1 MW. W latach poprzednich dla wiatraków powyżej 1 MW ceny referencyjne wynosiły w 2018 r. – 310 zł/MWh, w 2017 r. – 320 zł/MWh, w 2016 r.  300 zł/MWh, natomiast dla wiatraków o mocy do 1 MW wynosiły w 2018 r. – 350 zł/MWh, w 2017 r. – 350 zł/MWh w 2016 r. – 385 zł/MWh.

Udział w aukcji

Biorąc pod uwagę wydanie rozporządzenia określającego ceny referencyjne w 2019 r. oraz zaawansowane prace nad projektem nowelizacji ustawy OZE, należy spodziewać się w najbliższym czasie ogłoszenia aukcji OZE. Aby przystąpić do udziału w aukcji, należy najpierw – w przypadku projektów planowanych do realizacji – przejść procedurę prekwalifikacji przed Prezesem URE i uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Procedura prekwalifikacji jest inicjowana wnioskiem inwestora. Kończy się natomiast wydaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Zaświadczenie takie ważne jest przez 12 miesięcy od dnia jego wydania, a to oznacza, że inwestor na jego postawie zostanie dopuszczony do składania ofert w aukcjach, które odbędą się w okresie jego ważności.

Doświadczenie wskazuje, że zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji najlepiej jest uzyskać jeszcze przed ich ogłoszeniem. Unikniemy wtedy przedłużającej się procedury jego wydania, wynikającej z lawinowego wpływu wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu Regulacji Energetyki. O tym, co powinien zawierać taki wniosek, pisaliśmy na naszym blogu w tym artykule.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad przystąpieniem do aukcji– zapraszam do kontaktu z nami: CCLaw.com.pl.

 

 

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów z naszego bloga.

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem