Biznesowo o prawie i podatkach.

Harmonogram aukcji OZE 2021 r. – ceny, wolumeny i warunki przystąpienia

Harmonogram aukcji OZE 2021 r. - ceny, wolumeny i warunki przystąpieniaPrezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił harmonogram tegorocznych aukcji. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcje w tym roku miały odbyć się do końca czerwca. Najprawdopodobniej tak też się stanie. Harmonogram aukcji przewiduje przeprowadzenie aukcji od 26 maja do 11 czerwca 2021 r. Szczegóły poniżej.

 

Czekamy na rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej

 

Aby aukcje OZE mogły się odbyć we wskazanym terminie, zgodnie z przepisami, oprócz ogłoszenia każdej z aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej, konieczne jest także wydanie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Na ostateczny kształt rozporządzenia wciąż czekamy.

Z treści dostępnego na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika, że cena referencyjna instalacji wiatrowych o mocy do 1 MW wyniesie 320 zł/MWh, zaś w przypadku tego typu instalacji o mocy powyżej 1 MW – 230 zł/MWh. Startująca w tym samym koszyku fotowoltaika, w przypadku instalacji  o mocy do 1 MW będzie mogła złożyć ofertę z ceną wynoszącą maksymalnie 340 zł/MWh, zaś w przypadku projektów o mocy powyżej 1 MW – 320 zł/MWh.

 

Terminy aukcji OZE 2021 r.

 

Kalendarz aukcyjny rozpoczyna się aukcją dla istniejących instalacji biogazu rolniczego (także w wysokosprawnej kogeneracji), która odbędzie się 26 maja 2021 r. Pozostałe aukcje przeznaczone są dla nowych projektów. Kolejne aukcje będą dotyczyć w szczególności instalacji biogazowych, biomasowych i wodnych.

8 czerwca 2021 r. odbędzie się aukcja dla projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW.

11 czerwca przeprowadzona zostanie aukcja OZE dla fotowoltaiki i wiatru o mocy do 1 MW. Niewątpliwie będą to aukcje cieszące się największą popularnością, pomimo dość niskich cen w zeszłym roku.

 

Aukcje OZE nie dla instalacji hybrydowych

 

Niestety, pomimo uwzględnienia w tzw. rozporządzeniu wolumenowym instalacji hybrydowych, aukcje dla tego typu projektów w tym roku się nie odbędą. Przytaczając stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska, URE wskazuje: w celu zagwarantowania ich pełnej zgodności z przepisami wspólnotowymi, dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej, ewentualną organizację tych aukcji należy wstrzymać do czasu wejścia w życie projektowanych przepisów ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z pewnością wpływ na taką decyzję, oprócz kwestii zgodności udzielanej pomocy publicznej z przepisami unijnymi, ma także brak zdecydowania co do ostatecznej definicji instalacji hybrydowej.

 

Tegoroczne wolumeny

 

W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. dla istniejących instalacji biogazu rolniczego przewidziano zakup 500 000 MWh energii elektrycznej o maksymalnej wartości 335 000 000 zł. Rozporządzenie przewiduje także zakup energii elektrycznej w ilości 1 800 000 MWh, o wartości 1 206 000 000 zł, wyprodukowanej w nowych instalacjach biogazu rolniczego (także w wysokosprawnej kogeneracji), które miałyby powstać dopiero po wygraniu aukcji. Przewidziano również budżet m.in. dla nowych instalacji o mocy do 1 MW wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej różne rodzaje biogazu, instalacji spalania biomasy oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów. Przewidziany wolumen wynosi 25 000 MWh o wartości 106 875 000 zł. Dla tych samych rodzajów instalacji o mocy powyżej 1 MW, planowany jest zakup 10 680 000 MWh energii elektrycznej o wartości 5 249 400 000 zł.

Dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy do 1 MW przewidziano zakup 14 700 000 MWh o wartości 5 292 000 000 zł. W koszyku dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW przewidziano zakup 8 760 000 MWh energii elektrycznej o wartości 10 748 400 000 zł.

 

Warunek przystąpienia do aukcji

 

Aby móc skutecznie złożyć ofertę aukcji, oprócz założenia konta na Internetowej Platformie Aukcyjnej URE oraz wniesienia zabezpieczenia, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Wytwórcy, który jeszcze go nie otrzymali lub ich zaświadczenie wygasło powinni się spieszyć. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji powinien spełniać liczne wymagania formalne, przewidziane w ustawie o odnawialnych źródłach energii, jak i w Regulaminie aukcji. Do wniosku należy w szczególności dołączyć prawomocne pozwolenie na budowę wydane dla projektowanej instalacji OZE, warunki przyłączenia, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy inwestycji oraz schemat instalacji OZE. Z praktyki wiem, że w toku postępowania prekwalifikacyjnego Prezes URE żąda niekiedy dodatkowych dokumentów. Przy ostatniej aukcji uzyskaliśmy dla naszych Klientów zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji nawet w dzień aukcji. Gdy pozostaje tak mało czasu, doświadczenie w relacjach z URE jest nieocenione.  W razie problemów z przygotowaniem wniosku, służymy Państwu pomocą.

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach o nieruchomościach komercyjnych? Zapraszam do obserwowania naszego Facebooka i Linkedina oraz do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga.

 

Piotr Szwarc
Adwokat, specjalista ds. energetyki
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem