Biznesowo o prawie i podatkach.

Inwestycje w fotowoltaikę od A do Z – szkolenie otwarte

Inwestycje w fotowoltiakę - szkolenieJednodniowe szkolenie online dla firm, przedsiębiorców i profesjonalistów z branży PV

 

Zastanawiasz się nad inwestycją w farmę fotowoltaiczną lub chcesz pogłębić aktualną specjalistyczną wiedzę branżową? Zapraszamy na III edycję szkolenia otwartego, gdzie przedstawimy najnowsze regulacje prawne, w tym planowane zmiany prawa energetycznego i nowelizację UC99. Ponadto, zaprezentujemy proces inwestycyjny od podstaw – od konceptu, przez poruszanie się na rynku, po uruchomienie i produkcję energii. Szkolenie przeznaczone jest dla osób działających w sektorze odnawialnych źródeł energii, jak również dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności w tej branży.

 

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

 

 • Jak skonstruowany jest rynek odnawialnych źródeł energii?
 • Jaka przebiega proces dewelopmentu farmy PV?
 • Jakie są systemy wsparcia dla fotowoltaiki oraz do kiedy będą obowiązywać?
 • Jak sprzedawać energię elektryczną z farmy PV?
 • Jak funkcjonują spółdzielnie energetyczne?
 • Co to jest linia bezpośrednia i jakie będą możliwości dzięki nowym zmianom w prawie?
 • Na co zwrócić uwagę przy dzierżawie gruntu pod fotowoltaikę?
 • Czy można kupić grunt rolny pod budowę instalacji PV?
 • Co zrobić jeśli operator odmówi wydania warunków przyłączenia?
 • Jak działa wynajem instalacji?
 • Jaka przyszłość czeka prosumenówczym charakteryzują się “wirtualny prosument” i “zbiorowy prosument”?
 • Co to są tzw. umowy PPA czy też cPPA?
 • Jakie podatki wiążą się z farmą fotowoltaiczną?
 • Jak kupić i sprzedać projekt lub działającą instalację PV?
 • Jak korzystać z magazynów energii w świetle aktualnych regulacji prawnych?

 

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uzyskasz odpowiedź na te i na wiele innych pytań związanych z farmami fotowoltaicznymi. Pozwoli to Państwu lepiej przygotować się do inwestycji i nadchodzących zmian prawnych!

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych i niezależnych prelegentów – radcę prawnego Witolda Chmarzyńskiego, adwokata Piotra Szwarca oraz adwokata Mateusza Filipczyka z czołowej polskiej kancelarii prawnej zajmującej się branżą OZE – CCLaw Creative Consultants.

 

Program szkolenia

 

Program szkolenia obejmuje prezentację najważniejszych kwestii prawno-formalnych związanych z funkcjonowaniem rynku fotowoltaicznego. Wszelkie omawiane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w prawie.

 1. Podstawowe pojęcia i zasady funkcjonowania rynku OZE.

  1. Podział rynku: wytwarzanie, przesył, dystrybucja, obrót.
  2. Co to jest instalacja OZE?
  3. Rodzaje instalacji OZE.
  4. Nowa definicja magazynów i magazynowania energii.
 2. Przebieg procesu dewelopmentu farmy fotowoltaicznej, odmowa wydania warunków przyłączenia oraz innych decyzji w procesie realizacji instalacji PV

  1. Grunt pod farmę – dzierżawa czy może zakup?
  2. Kwestie środowiskowe – kiedy potrzebny jest raport nt. oddziaływania na środowisko?
  3. Miejscowy plan czy warunki zabudowy?
  4. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ułatwienia dla inwestora.
  5. Warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa:
   1. dostępność mocy,
   2. terminy,
   3. odmowa przyłączenia do sieci – konsekwencje i możliwości.
  6. Pozwolenie na budowę.
  7. Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji.
  8. Udział w aukcji OZE.
  9. Budowa – umowa o roboty budowlane, prawa autorskie.
  10. Odbiory.
  11. Rozruch technologiczny.
  12. Wpis do rejestru małych instalacji OZE/koncesja.
  13. Najnowsze zmiany w prawie dotyczące koncesji.
  14. Sprzedaż energii w ramach systemu aukcyjnego/poza systemem aukcyjnym.
  15. Obowiązki poaukcyjne.
  16. Podsumowanie – główne składniki kosztowe procesu inwestycyjnego, źródła przychodu działającej farmy PV.
 3.  Systemy wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych, przyszłość aukcji OZE, gwarancje pochodzenia.

  1. Zielone certyfikaty, czyli jak było kiedyś?
  2. System aukcyjny.
  3. Przyszłość systemu aukcyjnego – ile jeszcze aukcji przed nami?
  4. Moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE.
  5. Hybrydowa instalacja OZE.
 4. Spółdzielnie elektryczne i klastry energii.

  1. Pojęcie spółdzielni energetycznej.
  2. Członkowie spółdzielni energetycznej.
  3. Obszar działania.
  4. Prawne wymogi prowadzonej działalności.
  5. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru KOWR.
  6. Wniosek o wpis do wykazu.
  7. Postępowanie w sprawie wpisu do wykazu.
  8. Obowiązki spółdzielni.
  9. Statut spółdzielni.
  10. System opsutów.
  11. Koncesja – wyjątek dla spółdzielni elektrycznej.
  12. Katalog zwolnień finansowych.
  13. Zasady rozliczeń.
  14. Umowa o świadczenie usługi dystrybucji.
  15. Umowa ze sprzedawca zobowiązanym.
 5. Sprzedaż energii elektrycznej z instalacji PV – PPA, cPPA, inne rozliczenia.

  1. Sprzedaż energii elektrycznej z farmy PV.
  2. Umowy cPPA.
  3. Linia bezpośrednia – stan aktualny, nowa definicja.
 6. Wynajem instalacji fotowoltaicznych, prosumenci (wirtualni, zbiorowi), autokonsumpcja, cPPA, linia bezpośrednia.

  1. Prosumenci – stan aktualny, nowe zasady rozliczania prosumentów OZE.
  2. Wynajem instalacji fotowoltaicznej – sposób na obniżenie rachunków.
  3. Wirtualny prosument i zbiorowy prosument – nieodległa przyszłość.
 7. Podatki:

  1. podatek od nieruchomości,
  2. akcyza,
  3. VAT w umowie dzierżawy: opodatkowanie czynszu oraz zwrotu podatku od nieruchomości.
 8. Obrót projektami i instalacjami fotowoltaicznymi.

 9. Magazyn energii jako wsparcie dla instalacji fotowoltaicznych

  1. Nowe rewolucyjne zmiany dotyczące magazynów energii.
  2. Sposób rozliczania magazynowanej energii.
  3. Koncesje na magazynowanie energii.
  4. Magazyn energii a aukcje OZE.
  5. Instalacje hybrydowe.

 

szkolenie online

 

Termin szkolenia online

 

Spotkamy się w czwartek 26/05/2022 o godz. 9:30 – 16:00. Przewidywany czas trwania szkolenia to 6 godzin, ale jesteśmy otwarci na pytania i dyskusję, stąd niewykluczone, że czas zakończenia może ulec zmianie.

Każdy z uczestników z wyprzedzeniem otrzyma zaproszenie do znanej i lubianej platformy wideokonferencyjnej. Będzie możliwość zabrania głosu, komentowania i zadawania pytań na bieżąco.

 

Koszt szkolenia

 

Udział w szkoleniu kosztuje 850 zł netto od osoby, wystawiamy fakturę VAT.


Stoją za nami wiedza i doświadczenie

 

Jesteśmy ekspertami od lat uczestniczącymi aktywnie w polskim rynku OZE. Przeprowadziliśmy wiele transakcji i wspieraliśmy dziesiątki firm w rozwoju ich instalacji fotowoltaicznych. Przeprowadziliśmy również liczne szkolenia dedykowane dla firm, a naszych specjalistów można było posłuchać między innymi podczas:

 • IV Branżowego Forum Fotowoltaicznego;
 • Kongresu Fotowoltaicznego PV-CON 2020 i 2021;
 • IX Forum Biomasy w Ciepłownictwie i Energetyce;
 • Forum OZE dla przemysłu;
 • XIII Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie;
 • panelu w ramach Targów OZE – Targi ENEX;
 • seminarium „Perspektywy rozwoju kogeneracji w Polsce”.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym portfolio naszych usług i projektów, a także z naszym przewodnikiem Farmy fotowoltaiczne – Przewodnik inwestycyjny.

prowadzący szkolenie

Witold Chmarzyński  – Radca Prawny / wspólnik zarządzający w Kancelarii

Otwarty na nowoczesne rozwiązania specjalista, czujący rzeczywiste potrzeby klientów. W swoich działaniach zawsze dąży do jak najkorzystniejszego wyniku dla osoby reprezentowanej, zapewniając kompleksową pomoc na każdym etapie sprawy. Jako praktyk przeprowadzał liczne audyty prawne spółek posiadających projekty jak i już wybudowane instalacje OZE, obsługiwał transakcje sprzedaży farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 45 MW. Brał udział w dewelopmencie licznych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w całej Polsce.

Autor licznych umów na wynajem instalacji PV. Redaktor naczelny e-book’a Farmy fotowoltaiczne – Przewodnik inwestycyjny

Poza OZE specjalizuje się m.in. w obsłudze spółek, procesów inwestycyjnych, a także posiada bogate doświadczenie we wszelkich aspektach prawnych związanych z nieruchomościami. 

 

Piotr Szwarc – Adwokat/specjalista do spraw energetyki odnawialnej w Kancelarii

Prawnik, którego przedmiotem zainteresowań są inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości i energetyka, w szczególności odnawialne źródła energii. Doradzał klientom z branży elektroenergetycznej oraz gazowniczej. Zaangażowany w rozwój OZE w Polsce. Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Bierze także udział w negocjacjach z przedsiębiorstwami pełniącymi funkcję operatorów systemów elektroenergetycznych.

Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz organach administracji państwowej, w tym Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Regulacji Energetyki.

 

Mateusz Filipczyk – Adwokat specjalizujący się w tematyce elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, szczególnie sporów gospodarczych. Współpracuje z przedsiębiorstwami wprowadzającymi na rynek Polski innowacyjne rozwiązania z zakresu elektromobilności.

Autor licznych artykułów w tematyce elektromobilności, współautor specjalnego dodatku o elektromobilności do Dziennika Gazety Prawnej.

 Rozważasz inwestycję w farmę fotowoltaiczną? Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku OZE i nadchodzących nowelizacji w prawie? Zapraszamy do zapisu na szkolenie poprzez wypełnienia formularza.

 

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem