Biznesowo o prawie i podatkach.

Inwestycje w fotowoltaikę od A do Z – szkolenie otwarte

szkolenie farmy fotowoltaiczne
Inwestycje w fotowoltaikę od A do Z – jednodniowe szkolenie dla wszystkich osób z branży PV jak i zainteresowanych

 

Zastanawiasz się nad inwestycją w farmę fotowoltaiczną lub chcesz pogłębić aktualną specjalistyczną wiedzę branżową? Zapraszamy na szkolenie, gdzie przedstawimy najnowsze regulacje prawne oraz proces inwestycyjny od podstaw – od konceptu, przez poruszanie się na rynku, po uruchomienie i produkcję energii. Szkolenie przeznaczone jest dla osób działających w sektorze odnawialnych źródeł energii, jak również dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności w tej branży.

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się:

 

 • Jak skonstruowany jest rynek odnawialnych źródeł energii?
 • Jaka przebiega proces dewelopmentu farmy PV?
 • Jakie są systemy wsparcia dla fotowoltaiki oraz do kiedy będą obowiązywać?
 • Jak sprzedawać energię elektryczną z farmy PV?
 • Jak funkcjonują spółdzielnie energetyczne?
 • Co to jest linia bezpośrednia i jakie będą możliwości dzięki nowym zmianom w prawie?
 • Na co zwrócić uwagę przy dzierżawie gruntu pod fotowoltaikę?
 • Czy można kupić grunt rolny pod budowę instalacji PV?
 • Co zrobić jeśli operator odmówi wydania warunków przyłączenia?
 • Jak działa wynajem instalacji?
 • Jak przyszłość czeka prosumenów, czym charakteryzują się “wirtualny prosument” i “zbiorowy prosument”?
 • Co to są tzw. umowy PPA czy też cPPA?
 • Jakie podatki wiążą się z farmą fotowoltaiczną?
 • Jak kupić i sprzedać projekt lub działającą instalację PV?
 • Jak korzystać z magazynów energii w świetle aktualnych regulacji prawnych?

 

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uzyskasz odpowiedź na te i na wiele innych pytań związanych z farmami fotowoltaicznymi. Przedstawimy najnowsze zmiany w prawie, a także powiemy co się zmieni w najbliższej przyszłości. Pozwoli to Państwu lepiej się przygotować do nadchodzących zmian!

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych i niezależnych prelegentów – radcę prawnego Witolda Chmarzyńskiego i adwokata Piotra Szwarca z czołowej polskiej kancelarii prawnej zajmującej się branżą OZE – CCLaw Creative Consultants.

 

Program szkolenia

 

Program szkolenia obejmuje prezentację najważniejszych kwestii prawno-formalnych związanych z funkcjonowaniem rynku fotowoltaicznego. Wszelkie omawiane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w prawie.

 1. Podstawowe pojęcia i zasady funkcjonowania rynku OZE.

  1. Podział rynku: wytwarzanie, przesył, dystrybucja, obrót.
  2. Co to jest instalacja OZE?
  3. Rodzaje instalacji OZE.
  4. Nowa definicja magazynów i magazynowania energii.
 2. Przebieg procesu dewelopmentu farmy fatowoltaicznej.

  1. Grunt pod farmę – dzierżawa czy może zakup?
  2. Kwestie środowiskowe – kiedy potrzebny jest raport nt. oddziaływania na środowisko?
  3. Miejscowy plan czy warunki zabudowy?
  4. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ułatwienia dla inwestora.
  5. Warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa:
   1. dostępność mocy,
   2. terminy,
   3. odmowa przyłączenia do sieci – konsekwencje i możliwości.
  6. Pozwolenie na budowę.
  7. Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji.
  8. Udział w aukcji OZE.
  9. Budowa – umowa o roboty budowlane, prawa autorskie.
  10. Odbiory.
  11. Rozruch technologiczny.
  12. Wpis do rejestru małych instalacji OZE/koncesja.
  13. Najnowsze zmiany w prawie dotyczące koncesji.
  14. Sprzedaż energii w ramach systemu aukcyjnego/poza systemem aukcyjnym.
  15. Obowiązki poaukcyjne.
  16. Podsumowanie – główne składniki kosztowe procesu inwestycyjnego, źródła przychodu działającej farmy PV.
 3.  Systemy wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych.

  1. Zielone certyfikaty, czyli jak było kiedyś?
  2. System aukcyjny.
  3. Przyszłość systemu auklcyjnego – ile jeszcze aukcji przed nami?
 4. Sprzedaż energii elektrycznej.

  1. Umowy sprzedaży ze spółką obrotu.
  2. Sprzedaż na giełdzie.
  3. Umowy cPPA.
  4. Linia bezpośrednia – nowe możliwości sprzedaży energii – projektowane zmiany w prawie.
 5. Spółdzielnie energetyczne.

  1. Pojęcie spółdzielni energetycznej.
  2. Członkowie spółdzielni energetycznej.
  3. Obszar działania.
  4. Prawne wymogi prowadzenia działalności klastra.
  5. Obowiązki spółdzielni energetycznej.
  6. Statut spółdzielni.
  7. System opustów.
 6. Wynajem instalacji fotowoltaicznych, prosumenci, autokonsumpcja.

  1. Prosumenci – stan aktualny i planowane zmiany.
  2. Wynajem instalacji fotowoltaicznej – sposób na obniżenie rachunków.
  3. Wirtualny prosument i zbiorowy prosument – nieodległa przyszłość.
 7. Podatki:

  1. podatek od nieruchomości,
  2. akcyza,
  3. VAT w umowie dzierżawy: opodatkowanie czynszu oraz zwrotu podatku od nieruchomości.
 8. Obrót projektami i instalacjami fotowoltaicznymi.

 9. Magazyn energii jako wsparcie dla instalacji fotowoltaicznych

  1. Nowe rewolucyjne zmiany dotyczące magazynów energii.
  2. Sposób rozliczania magazynowanej energii.
  3. Konsesje na magazynoweanie energii.
  4. Magazyn energi a auckje OZE.
  5. Instalacje hybrydowe.

 

szkolenie online

 

Termin i miejsce szkolenia

 

Spotkamy się w czwartek 18/11/2021 o godz. 9:30 – 16:00. Przewidywany czas trwania szkolenia to 6 godzin, ale jesteśmy otwarci na pytania i dyskusję, stąd niewykluczone, że czas zakończenia może ulec zmianie.

Każdy z uczestników otrzyma zaproszenie do znanej i lubianej platformy wideokonferencyjnej. Będzie możliwość zabrania głosu, komentowania i zadawania pytań na bieżąco.

 

Koszt szkolenia

 

Udział w szkoleniu kosztuje 750 zł netto od osoby, wystawiamy fakturę VAT.


Stoją za nami wiedza i doświadczenie

 

Jesteśmy ekspertami od lat uczestniczącymi aktywnie w polskim rynku OZE. Przeprowadziliśmy wiele transakcji i wspieraliśmy dziesiątki firm w rozwoju ich instalacji fotowoltaicznych. Przeprowadziliśmy również liczne szkolenia dedykowane dla firm, a naszych specjalistów można było posłuchać między innymi podczas:

 • IV Branżowego Forum Fotowoltaicznego;
 • Kongresu Fotowoltaicznego PV-CON 2020 i 2021;
 • IX Forum Biomasy w Ciepłownictwie i Energetyce;
 • Forum OZE dla przemysłu;
 • XIII Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie;
 • panelu w ramach Targów OZE – Targi ENEX;
 • seminarium „Perspektywy rozwoju kogeneracji w Polsce”.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym portfolio naszych usług i projektów, a także z naszym przewodnikiem Farmy fotowoltaiczne – Przewodnik inwestycyjny.

Prelegenci - Witold Chmarzyński i Piotr Szwarc

Witold Chmarzyński  – Radca Prawny / wspólnik zarządzający w Kancelarii

Otwarty na nowoczesne rozwiązania specjalista, czujący rzeczywiste potrzeby klientów. W swoich działaniach zawsze dąży do jak najkorzystniejszego wyniku dla osoby reprezentowanej, zapewniając kompleksową pomoc na każdym etapie sprawy.

Jako praktyk przeprowadzał liczne audyty prawne spółek posiadających projekty jak i już wybudowane instalacje OZE, obsługiwał transakcje sprzedaży farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 45 MW. Brał udział w dewelopmencie licznych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w całej Polsce.

Autor licznych umów na wynajem instalacji PV.

Redaktor naczelny e-book’a Farmy fotowoltaiczne – Przewodnik inwestycyjny

Poza OZE specjalizuje się m.in. w obsłudze spółek, procesów inwestycyjnych, a także posiada bogate doświadczenie we wszelkich aspektach prawnych związanych z nieruchomościami. Jest jednym z niewielu prawników, którzy specjalizują się  w prawnych aspektach elektromobilności.

 

 

Piotr Szwarc – Adwokat/specjalista do spraw energetyki odnawialnej w Kancelarii

Prawnik, którego przedmiotem zainteresowań są inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości i energetyka, w szczególności odnawialne źródła energii. Doradzał klientom z branży elektroenergetycznej oraz gazowniczej. Ze szczególnym zainteresowaniem śledzi wzrost rynku niskoemisyjnych technologii i towarzyszące mu uregulowania prawne.

Zaangażowany w rozwój OZE w Polsce. Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Bierze także udział w negocjacjach z przedsiębiorstwami pełniącymi funkcję operatorów systemów elektroenergetycznych.

Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz organach administracji państwowej, w tym Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Regulacji Energetyki.

 Rozważasz inwestycję w fotowoltaikę? Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę na temat zasad funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych w różnych formach, w szczególności jako farmy, instalacje dachowe, instalacje na wynajem, instalacje prosumenckie? Zapraszamy do zapisu na szkolenie poprzez wypełnienia formularza.

 

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem