Biznesowo o prawie i podatkach.

Ostatni moment, by skorzystać z zamrożenia cen energii i uniknąć podwyżek!

lipiec_19_ostatni_moment

29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz kilku innych ustaw. Pomimo tego, że w swojej nazwie nie wspomina nic o rosnących cenach energii, jest ona niezwykle istotna dla podmiotów, które chcą skorzystać z możliwości tzw. „zamrożenia” cen energii elektrycznej na poziomie z 2018 r. Został tylko tydzień na złożenie odpowiednich dokumentów.

 

Zeszły rok upłynął pod znakiem rosnących cen energii i działań rządu mających uchronić Polaków przed podwyżką cen i stawek za energię elektryczną. Powodem całego zamieszania są rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Spowodowało to jednocześnie tak znaczny wzrost cen czarnej energii, że opłacalnym stało się – przy jednoczesnym spadku cen technologii OZE – wytwarzanie zielonej energii bez udziału w aukcjach OZE, zwłaszcza przez dużych wytwórców.

Przywołana powyżej ustawa przewiduje, że sprzedawcy energii elektrycznej określą ceny i stawki opłat za energię w wysokości cen stosowanych 31 grudnia 2018 r., które zostały ustalone w ich taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, albo też nie wyższych niż ceny i stawki opłat za energię stosowane 30 czerwca 2018 r. ustalonych dla odbiorcy końcowego w inny sposób, np. w formie indywidualnie wynegocjowanych umów.

Obowiązek stosowania cen i stawek z 2018 r. obowiązywać będzie w całym 2019 r. dla odbiorców końcowych, którzy pobierają energię w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV zużywając ją w celach mieszkaniowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ustawa wymienia przede wszystkim pobieranie energii na potrzeby:

  • gospodarstw domowych,
  • wszelkich pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych,
  • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania,
  • mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
  • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych,
  • oświetlania budynków,
  • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych i hydroforni oraz garaży – pod warunkiem, że w miejscach tych nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Zamrożenie cen na cały 2019 r. obejmuje także mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, szpitale oraz jednostki publiczne.

Jak skorzystać z zamrożenia?

Aby móc skorzystać z zamrożenia cen, należy w terminie 28 dni od wejścia w życie ustawy o zmianie podatku akcyzowego oraz niektórych innych ustaw, czyli do 26 lipca 2019 r. złożyć do swojego sprzedawcy energii odpowiednie oświadczenie potwierdzające, że jest się mikro lub małym przedsiębiorcą. Warto pamiętać, że oświadczenie jest składane pod rygorem karnym, zatem nie może zostać złożone przez pełnomocnika, a jedynie osobiście w przypadku osób fizycznych lub w przypadku spółek przez osoby upoważnione do reprezentacji.

Czy to jedyny obowiązek? Tego z pewnością do końca stwierdzić nie można. Śledząc regulacje prawne dotyczące energetyki, można zauważyć, że jest to dość częsty przypadek, kiedy ustawa odsyła do rozporządzeń, których wydanie jest odwlekane w czasie. Podobnie jest i w tym przypadku. Minister Energii w drodze rozporządzenia określi zakres informacji, jakie odbiorca końcowy będzie zobowiązany przedstawić swojemu sprzedawcy energii. Kiedy to zrobi? Tego nie wiemy. Zatem chcąc skorzystać z cen energii elektrycznej na poziomie z 2018 r. należy złożyć do 26 lipca 2019 r. odpowiednie oświadczenie. Warto też śledzić zmiany w prawie by nie narazić się na zarzut niewypełnienia obowiązków.

 

Pomimo, że prawo do zamrożenia cen energii obowiązuje od niedawna, nasza Kancelaria skutecznie pomogła już kilku przedsiębiorcom skorzystać z tego prawa, co pozwoli uchronić ich przed drakońskimi podwyżkami cen energii.

Jeśli również chcesz skorzystać z zamrożenia cen za energię, które płacisz, lub dowiedzieć się, czy przysługuje Ci prawo do zamrożenia tych cen – najlepiej skorzystać z usług doświadczonych prawników.

Zapraszam do kontaktu.

 

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów z naszego bloga.

 

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem