Biznesowo o prawie i podatkach.

Koronawirus a aukcje OZE i fotowoltaika w Polsce

Koronawirus a aukcje OZE i fotowoltaika w Polsce

W ostatnim czasie w branży OZE pojawiły się obawy, że sytuacja związana z wybuchem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) może spowodować, w szczególności z powodu problemów z dostawą komponentów do farm fotowoltaicznych z Chin, niewywiązanie się przez wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE w 2018 r. z obowiązków sprzedaży energii elektrycznej po raz pierwszy w ustawowym terminie. 

 

Sytuacja zwycięzców aukcji z 2018 r. 

 

5 i 15 listopada 2018 r. odbyły się aukcje OZE, w których wystartowały projekty fotowoltaiczne o mocy powyżej 1 MW oraz te o mocy do 1 MW. Wytwórcy energii elektrycznej z OZE w instalacjach fotowoltaicznych składając oferty aukcyjne zobowiązali się zgodnie z ówczesnym brzmieniem przepisów ustawy OZE do sprzedaży po raz pierwszy w terminie 18 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji energii elektrycznej w instalacji OZE, która powstanie po dniu przeprowadzenia aukcji. Tym samym projektowane instalacje fotowoltaiczne, które wygrały aukcje w 2018 r. powinny rozpocząć sprzedaż energii najpóźniej odpowiednio 5 i 15 maja 2020 r.

Konsekwencje niewytworzenia energii elektrycznej w wyżej wymienionym terminie wiązały się z przepadkiem kaucji wpłaconej przed złożeniem oferty aukcyjnej, a także trzyletnim zakazem wzięcia udziału w aukcji dla danej instalacji. Istniało także ryzyko zastosowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przepisów nakładających karę finansową, jeżeli wytwórca nie dokona sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego poniżej 85% ilości określonej w ofercie.

Jednakże przypisy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524), które weszły w życie 29 sierpnia 2019 r. jednoznacznie wyjaśniły, że sankcja karna za brak sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego poniżej 85% ilości energii elektrycznej określonej w ofercie dotyczy jedynie podmiotów, które rozpoczęły już sprzedaż energii w ramach systemu aukcyjnego w ustawowym terminie wynikającym. Co ważne, zmiany w tym zakresie objęły również instalacje, które wygrały aukcję przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizacji.

Podsumowując, w aktualnym stanie prawnym, wytwórcy, który nie sprzedali energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego w terminie wynikającym ze zobowiązania zawartego w ofercie aukcyjnej, narażeni są jedynie (albo wciąż aż) na karę przepadku kaucji oraz trzyletni zakaz wzięcia udziału w aukcji z danym projektem.

 

Wydłużenie terminu na realizację inwestycji

 

Na mocy ustawy nowelizującej z 19 lipca 2019 r. zmianie uległo także brzmienie przepisów art. 79 ustawy OZE regulującego składanie ofert aukcyjnych. W przypadku fotowoltaiki przywrócony został pierwotnie obowiązujący 24 miesięczny termin na sprzedaż energii elektrycznej po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego.

Na mocy wyżej opisanej ustawy nowelizującej, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała aukcję rozstrzygniętą przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli przed 29 sierpnia 2019 r., a więc aukcję z 2018 r. przed upływem 18 miesięcznego terminu, czyli odpowiednio do 5 i 15 maja 2020 r. (!), może zmienić termin sprzedaży po raz pierwszy energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, określając ten termin zgodnie maksymalnie najdalej na 24 miesiące od dnia zamknięcia sesji aukcji, czyli do odpowiednio 5 lub 15 listopada 2020 r.

Tym samym ustawodawca umożliwił wytwórcom, których dotknęła niekorzystna zmiana ustawy OZE, polegająca na skróceniu terminu na uruchomienie instalacji i sprzedaż energii z 24 miesięcy do 18 miesięcy, wydłużenie tego terminu o 6 miesięcy na dokończenie budowy instalacji. W obecnej sytuacji związanej z trudnościami w dostawie elementów farm fotowoltaicznych z Chin, może okazać się to kluczowe.

 

Jak skorzystać z tej możliwości?

 

Znowelizowane przepisy ustawy OZE dopuszczają jednokrotne dokonanie aktualizacji oferty, która wygrała aukcję OZE w zakresie planowanej daty rozpoczęcia korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia, ilości energii elektrycznej z OZE, jaką uczestnik aukcji planuje sprzedać w ramach systemu aukcyjnego w kolejnych następujących po sobie latach kalendarzowych oraz mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Istnieją jednak trzy zastrzeżenia. Po pierwsze termin sprzedaży po raz pierwszy w przypadku fotowoltaiki nie może przekroczyć 24 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji. Po drugie, nie ulegnie zmianie ilość energii w całym okresie wsparcia, i po trzecie, zmiana mocy nie spowoduje zmiany koszyka aukcyjnego np. z mocy do 1 MW na koszyk instalacji powyżej 1MW. Procedura zmiany polega na złożeniu Prezesowi URE odpowiedniego oświadczenia. Mając na uwadze obecną sytuację, warto poważnie rozważyć możliwość zmiany oferty aukcyjnej złożonej w 2018 r.

 

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu z Kancelarią CCLaw, natomiast jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o aukcjach OZE w 2020 roku, serdecznie zapraszamy do przeczytania naszej publikacji na ten temat.

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach o tematyce OZE? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną  raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga.

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem