Biznesowo o prawie i podatkach.

Nowy limit w transakcjach gotówkowych

Wraz z Nowym Rokiem zmianie ulegają zasady dotyczące regulowania należności przez przedsiębiorców.

Do 31 grudnia 2016 r. przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z innym przedsiębiorcą za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy wartość transakcji (niezależnie od liczby płatności) przekracza 15.000 euro.

Co istotne, do końca 2016 r. brak jest w praktyce sankcji za naruszenie tego nakazu.

Co się zmienia od 1 stycznia 2017 r. ?

Po pierwsze, zostaje obniżony próg, do którego będzie można rozliczać się w gotówce. Kwotą graniczną będzie 15 000 zł. Wszelkie transakcje powyżej tej kwoty będą musiały być regulowane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Po drugie, wprowadzono dotkliwe sankcje za niezastosowanie się do tego nakazu. Przedsiębiorca, który nie ureguluje swojego zobowiązanie powyżej 15.000 zł wobec innego przedsiębiorcy nie będzie mógł tego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Pojawia się pytanie co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zapłaci swojemu kontrahentowi gotówką np. 20.000 zł – czy wówczas nie będzie mógł zaliczyć do kosztów całych 20.000 zł czy tylko nadwyżki ponad 15.000 zł, czyli w tym wypadku 5.000 zł ? Analizując zmiany w ustawach podatkowych, że przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć w koszty nadwyżki ponad 15.000 zł zapłaconej gotówką.

Należy pamiętać, że wskazany limit dotyczy wartości całej transakcji. Nie uchronimy się przed nim płacąc w ratach za dane zlecenie.

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

PayPal, PayU

Ministerstwo Finansów (obecnie Ministerstwa Rozwoju i Finansów), które jest odpowiedzialne za zmiany wskazało, że problemów nie będą mieli przedsiębiorcy dokonujący rozliczeń za pomocą tzw. szybkich płatności internetowych takich jak PayPal czy PayU.

Zmiana przepisów a potrącenia i wymiana barterowa

Nowe przepisy nakazują, aby płatności powyżej 15.000 zł związane z wykonywaną działalnością gospodarczą następowały za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Dosłowna interpretacja tych przepisów sprawia, że pojawiają się wątpliwości czy jak dokonamy potrącenia lub „zapłacimy” towarem, to czy będziemy mogli taką „zapłatę” uwzględnić w kosztach podatkowych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, dokonanie potrącenia (zwanego również kompensatą) lub wymiana barterowa nie stoją na przeszkodzie rozliczenia transakcji w kosztach podatkowych.

Podsumowanie

Przedstawiona powyżej opinia Ministerstwa nie jest wiążąca dla urzędu skarbowego, który może uznać, że zapłata dokonana przez potrącenie nie jest zapłatą za pośrednictwem rachunku płatniczego i w związku z tym nie można jej uznać w kosztach podatkowych.

Gdy w swojej działalności dokonujesz dużo potrąceń lub rozliczasz się z kontrahentami towarem, warto zabezpieczyć się interpretacją indywidualną.

Gdybyś potrzebował profesjonalnego wsparcia w swojej działalności, zapraszam Cię do kontaktu. Na co dzień pomagamy licznemu gronu przedsiębiorców.

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem