Biznesowo o prawie i podatkach.

Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. – przebieg i skutki

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest procesem złożonym. Sprawdź, czy warto i jak przebiega takie przekształcenie.

Jednoosobową firmę możesz przekształcić w spółkę z o.o. lub w spółkę akcyjną. Niestety nie ma prawnej możliwości, aby dokonać przekształcenia bezpośrednio w spółkę komandytową. Poniżej przedstawiamy przebieg przekształcenia jednoosobowej firmy w spółkę z o.o. oraz jego skutki, wady oraz zalety.

Etapy przekształcenia
W  praktyce przekształcenie firmy w spółkę z.o.o. trwa od 2 do 4 miesięcy. Okres ten zależy m.in. od sprawności działania sądu.

W pierwszej kolejności należy przygotować sprawozdanie finansowe firmy. Równolegle należy złożyć do sądu wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta, który będzie badał plan przekształcenia. Istotne jest, aby w tymże wniosku wskazać sądowi, którego biegłego chcielibyśmy, aby nam wyznaczył. Nie należy zdawać się na ślepy los i biegłego wyznaczonego przez sąd losowo z listy biegłych sądowych. Sądy w przeważającej mierze przychylają się do takich wniosków i wyznaczają biegłego wskazanego przez przedsiębiorcę.

Na podstawie sprawozdania finansowego przedsiębiorca przygotowuje projekt planu przekształcenia, który zawiera opis przyszłej spółki, która powstanie z przekształcenia. Ostateczny plan przekształcenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Plan ten bada wyznaczony przez sąd biegły rewident. Po złożeniu przez biegłego opinii do sądu w sprawie naszego planu przekształcenia, możemy iść do notariusza celem podpisania najważniejszych aktów w sprawie, tj. oświadczenia o przekształceniu oraz aktu założycielskiego spółki z o.o. Następnie pozostaje już tylko złożenie wniosku o  rejestrację spółki z o.o. Wniosek taki składa się do sądu właściwego wg siedziby przyszłej spółki. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej przez sąd.

Skutki przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
Przede wszystkim, jako właściciel firmy, która ulega przekształceniu, stajesz się jedynym udziałowcem w przekształconej spółce z o.o.

Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. pozwala zachować Tobie kontynuację prowadzonego biznesu. Zasadą jest, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki, jakie przysługiwały Twojej firmie. Oznacza to, że wszystkie umowy, jakie podpisałeś nadal obowiązują (nie musisz nawet ich aneksować), wszelcy pracownicy, których zatrudniałeś w swojej jednoosobowej firmie stają się automatycznie pracownikami spółki z o.o., a decyzje, licencje lub koncesje jakie dotychczas uzyskałeś przechodzą na spółkę z o.o.

Cały majątek, który wchodził w skład Twojego przedsiębiorstwa (m.in. nieruchomości, ruchomości takie samochody służbowe, telefony, a także środki pieniężne, prawa autorskie, wierzytelności, itp.) staje się majątkiem spółki z o.o.

Powyższa reguła kontynuacji jest zasadą, od której ustawy mogą przewidywać wyjątki. Jest ich niewiele, jednakże przed każdym przekształceniem należy się upewnić, że w Twoim przypadku wyjątki te nie będą miały zastosowania.

Kontynuacja podatkowa
W sferze podatków przekształcona spółka z o.o. nie jest pełnym kontynuatorem działalności Twojej jednoosobowej firmy. Przekształcona spółka z o.o. wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowe, jakie przysługiwały przedsiębiorcy prowadzącemu firmę. Wszelkie zobowiązania podatkowe przedsiębiorca musi uregulować osobiście. Niestety nie przechodzą na przekształconą spółkę z o.o. ulgi podatkowe, jakie przysługiwały Twojej jednoosobowej firmie.

Na gruncie podatku VAT przekształcona spółka z o.o. ma prawo do odliczenia VAT naliczonego, powstałego w firmie przed przekształceniem.

Wady i zalety
Przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę niesie za sobą wiele korzyści: chroni Twój prywatny majątek, pozwala uzyskać zewnętrzne finansowanie, ułatwia zarządzanie rozbudowanymi podmiotami. Z drugiej strony, prowadzenie spółki zamiast jednoosobowej firmy łączy się z większym formalizmem oraz kosztami, a samo przekształcenie nie zapewnia pełnej kontynuacji, choćby w sferze podatków.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. może być również tylko „przystankiem” w drodze to prowadzenia biznesu w formie spółki komandytowej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. jest złożonym procesem, ale z pomocą profesjonalisty może ono odbyć się bardzo sprawnie. Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś przekształcić się w spółkę z o.o., skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w podjęciu odpowiedniej decyzji.

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem