Biznesowo o prawie i podatkach.

Przekształcenie spółki komandytowej w partnerską – procedury, formalności, konsekwencje

23 11 2020

przekształcenie_spółki(1)Wykonujesz wolny zawód i zastanawiasz się nad przekształceniem spółki komandytowej w spółkę partnerską, aby spółka nie była podatnikiem CIT? Chcesz dowiedzieć się co to jest spółka partnerska? Z jakimi konsekwencjami wiąże się przekształcenie spółki komandytowej w spółkę partnerską? Poniżej zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące tych kwestii.

Na wstępie warto wiedzieć, że spółka partnerska jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami mogą być zatem jedynie osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. W związku z tym spółka partnerska i spółka komandytowa należą do jednego rodzaju spółek – spółek osobowych.

W przypadku spółki komandytowej mamy do czynienia z dwoma rodzajami wspólników: komandytariuszem oraz komplementariuszem. W spółce partnerskiej nie ma takiego rozróżnienia.

 

Wolne zawody a spółki partnerskie

 

Przede wszystkim, aby móc rozważać przekształcenie spółki komandytowej w spółkę partnerską, partnerzy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Kodeks spółek handlowych wyróżnia następujące wolne zawody: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że żaden inny zawód nie może być wykonywany w formie spółki partnerskiej.

 

Powołanie spółki i zarządu – zasady i formalności

 

Umowa spółki partnerskiej jest stosunkowo prosta i nie wymaga formy aktu notarialnego, ani wniesienia kapitału zakładowego. Umowę spółki partnerskiej zawiera się po prostu na piśmie.  Spółkę partnerską mogą w ten sposób powołać co najmniej dwie osoby (wyłącznie osoby fizyczne), które wykonują wolny zawód w rozumieniu wspomnianego wyżej kodeksu spółek handlowych. Ich nazwiska muszą znajdować się w firmie (nazwie) spółki. Dodatkowo firma powinna wskazywać profil działalności spółki (np. kancelaria, pracownia architektoniczna, apteka). W spółce partnerskiej istnieje możliwość powołania zarządu, co nie jest dopuszczalne w spółce komandytowej. W przypadku powołania zarządu jeden z partnerów musi wchodzić w jego skład. Do zadań zarządu należy reprezentowanie oraz prowadzenie spraw spółki.

 

Ograniczenie odpowiedzialności partnera

 

Jak wiadomo wolne zawody charakteryzują się tym, że wymagają dużego profesjonalizmu, a dokonanie błędu w sztuce przy jego wykonywaniu prowadzi bardzo często do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec klientów,  jak i odpowiedzialności karnej.

W związku z tym w spółce partnerskiej wprowadzono ograniczoną odpowiedzialność partnera. Ograniczona odpowiedzialność partnera polega na tym, że partner nie odpowiada za zobowiązania spółki, jeżeli błędu dokonał w sztuce inny partner lub osoby, którymi on kierował.

Oprócz powyższego Spółka partnerska ma też odrębny majątek,  i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Dlatego podobnie jak w spółce komandytowej  odpowiedzialność partnera- wspólnika za zobowiązania spółki ma charakter subsydiarny, następczy. Niestety w spółce partnerskiej (oraz w jawnej) nie można ograniczyć odpowiedzialności jednego ze wspólników do pewnej wysokości, jak ma to miejsce w spółce komandytowej. Takie ograniczenie odpowiedzialności dopuszczalne jest tylko w spółce komandytowej,  gdzie komandytariusz odpowiada tylko do sumy komandytowej.

 

Co lepsze – PIT czy CIT? Spółka partnerska czy spółka komandytowa?

 

Tak jak już zostało wspomniane, spółka komandytowa i spółka partnerska należą do grupy spółek osobowych, w związku z tym funkcjonują one na zbliżonych zasadach. Dotychczas wspólnicy spółki komandytowej, a partnerzy spółki partnerskiej byli podatnikami PIT, a sama spółka nie była objęta obowiązkiem rozliczenia podatkiem CIT.

Jednakże wkrótce może to ulec zmianie. Zgodnie z planowanymi zmianami spółka komandytowa ma stać się podatnikiem CIT. W związku z tym zacznie funkcjonować mechanizm podwójnego opodatkowania: oprócz tego, że spółka komandytowa będzie rozliczała się CIT-em (w wysokości 9 % lub 19%), to jej wspólnicy będą obciążeni podatkiem PIT.

Natomiast partnerzy spółki partnerskiej będą podlegać opodatkowaniu na dotychczasowych zasadach. Wskutek tego partner spółki partnerskiej będzie mógł dokonać wyboru na jakich zasadach dokona rozliczenia PIT, to tj. na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym albo w formie ryczałtu. Z tych względów rekomendowane jest, aby przedstawiciele określonych przez kodeks wolnych zawodów prowadzący działalność w formie spółek komandytowych, przekształcili  je w spółki partnerskie.

Spółka partnerska, podobnie jak spółka komandytowa, nie posiada osobowości prawnej, ale może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną. Jako podmiot prawa posiada również zdolność kredytową, ma odrębny majątek,  oraz może być pracodawcą i stroną wszystkich umów cywilno-prawnych. Spółka partnerska pozwala zatem na zachowanie takich samych zasad działalności  i opodatkowania jak spółka komandytowa.

 

Z czym wiąże się przekształcenie spółki komandytowej w spółkę partnerską?

 

Na spółkę partnerską przechodzą wszelkie prawa i obowiązki, jakie posiadała spółka komandytowa. Ponadto na spółkę partnerską przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce komandytowej przed jej przekształceniem. Jednakże w tym zakresie ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi mogą stanowić inaczej. Wskazane jest przeanalizowanie, które koncesje, ulgi, zezwolenia  wymagają  wykonania dodatkowych czynności w celu ich przejścia na spółkę partnerską.

Moment, od którego spółka komandytowa staje się spółką partnerską (dzień przekształcenia), to chwila wpisu spółki partnerskiej do rejestru przez sąd rejestrowy. Z dniem przekształcenia wspólnicy spółki komandytowej stają się partnerami spółki partnerskiej. Dopiero wtedy mogą skorzystać z opodatkowania wyłącznie podatkiem CIT. Procedura rejestracyjna przekształcenia trwa kilka miesięcy, a nawet pół roku, okres ten w dużej mierze zależy od działania sądu rejestrowego.  Dlatego warto już teraz pomyśleć o przekształceniu spółki komandytowej, aby zdążyć przed wprowadzeniem niekorzystnych zmian podatkowych.

 

Oferujemy pomoc w procesie przekształcenia

 

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad przekształceniem spółki komandytowej w spółką partnerską, zapraszamy do kontaktu z kancelarią. W naszym portfolio mamy zrealizowanych ponad 50 przekształceń różnych spółek. Doradzamy w kwestiach prawnych, przygotowujemy dokumenty i prowadzimy proces przekształcenia od początku do końca. Na życzenie Klienta możemy przeprowadzić również analizę podatkową, wycenę spółki, oraz zapewnić doradztwo biegłego rewidenta. Aby proces przebiegał bez komplikacji oraz aby ograniczyć Państwa udział do minimum, oferujemy również reprezentowanie Państwa przed odpowiednimi organami administracji publicznej jak i sądami rejestrowymi. Oferujemy z góry ustalone wynagrodzenie ryczałtowe za cały proces przekształcenia.  Zapraszamy do kontaktu!

By dowiedzieć się jeszcze więcej o podatku CIT, zapraszamy do lektury naszego poprzedniego artykułu na ten temat.

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach o nieruchomościach komercyjnych? Zapraszam do obserwowania naszego Facebooka i Linkedina oraz do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną  raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga.

 

Anna Dąbek
Adwokat / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem