Biznesowo o prawie i podatkach.

Przyłączenie instalacji OZE do sieci to coraz większy problem. Analiza prawna.

Przyłączenie instalacji PV do sieci OSD - problem

 

Przepis prawa energetycznego nakazują operatorom systemów elektroenergetycznych przyłączać do sieci w pierwszej kolejności instalacje odnawialnego źródła energii. Jednak okazuje się, że w całym procesie inwestycyjnym uzyskanie odpowiednich warunków przyłączenia staje się największym problemem.

 

Jakie mogą być przyczyny odmowy przyłączenia instalacji OZE do sieci?

 

Przepisy prawa energetycznego nakładają na operatorów systemów elektroenergetycznych obowiązek przyłączania instalacji OZE do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci. Coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których operatorzy odrzucają wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych. Jakie mogą być tego przyczyny? Przedstawiam poniżej dwa główne powody.

 

Warunki techniczne jako przyczyna odmowy

 

Reprezentując klientów w toku realizacji inwestycji w postaci projektów instalacji OZE wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której operator systemu dystrybucyjnego odmówił wydania warunków przyłączenia z uwagi na brak technicznych warunków przyłączenia.

W takiej sytuacji OSD zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy. Jednak w praktyce spotykam się z przypadkami, w których przyczyny odmowy są bardzo nieprecyzyjne, co w konsekwencji uniemożliwia weryfikację ich zasadności.

W mojej ocenie każdy podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej jest uprawniony do weryfikacji przyczyn, z powodu których jego instalacja nie może zostać przyłączona do linii przebiegającej najbliżej jego instalacji. Jedną z dróg do weryfikacji przyczyn odmowy wydania warunków przyłączenia jest zainicjowanie postępowania o rozstrzygnięcie sporu z przedsiębiorstwem energetycznym przez Prezesa URE.

 

Problemy z zapisami miejscowego planu (MPZP)

 

Kolejną często występującą przeszkodą w uzyskaniu warunków przyłączenia jest uznanie przez OSD, że załączony do wniosku o wydanie warunków przyłączenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na realizację inwestycji.

Jest to kwestia kontrowersyjna ze względu na niejasne przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również rozbieżne orzecznictwo sądowe. W ostatnim czasie odnoszę wrażenie, że OSD wykorzystują wspomniane rozbieżności i na ich podstawie uznają, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia jest niekompletny, nawet w sytuacji gdy jeszcze niedawno zapisy tego samego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ich ocenie nie stanowiły przeszkody do realizacji inwestycji.

 

Postępowanie rozstrzygające potencjalnym rozwiązaniem problemu

 

W takiej sytuacji również należy skorzystać z przewidzianych prawem możliwości kwestionowania takich decyzji operatora i wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z przedsiębiorstwem energetycznym. Przygotowanie odpowiedniej argumentacji prawnej potwierdzającej dopuszczalność lokalizacji inwestycji może przynieść efekt w postaci zobowiązania OSD przez Prezesa URE do zawarcia umowy o przyłączenie instalacji OZE.

 

Podsumowanie

 

Trudno nie mieć wrażenia, że przestarzała infrastruktura przesyłowa (dystrybucyjna) stanowi aktualnie największą barierę dla rozwoju OZE. Sam Prezes URE wskazał, że należy rozważyć, czy wsparcia kierowanego dotychczas na budowę OZE nie należy przesunąć na rozbudowę sieci. Pamiętać jednak należy, że niezbędna rozbudowa sieci to ustawowy obowiązek każdego OSD, a każdy podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci powinien zostać do niej przyłączony, a w przypadku odmowy przyłączenia ma prawo do weryfikacji zasadności przyczyn odmowy.

____

Bądź z prawem na bieżąco

 

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem

This will close in 0 seconds