Biznesowo o prawie i podatkach.

Sąd powszechny czy arbitrażowy? – spór między inwestorem a wykonawcą

12 12 2018

spór w branży budowlanej i nieruchomości

Kontynuuję rozważania na temat przykładowych spraw, w których na podstawie oceny całokształtu okoliczności, można zdecydować czy lepiej wybrać postępowanie przed sądem polubownym czy państwowym. Przedstawiam kolejny potencjalny przypadek z pogranicza branży nieruchomości i budowlanej.

Inwestor, projektant czy wykonawca robót budowlanych, kto jest odpowiedzialny?

Do kancelarii zgłasza się Klient – inwestor, który zbudował centrum handlowe, którego dotyczył przypadek omówiony we wcześniejszym artykule.  Tym razem jednak zlecenie ma inne. Otóż okazało się, że spiera się z generalnym wykonawcą danego obiektu. Różnica zdań dotyczy kwestii niebagatelnej. Okazało się bowiem, że inspekcja nadzoru budowlanego orzekła, iż jeśli w ukończonym już budynku nie zostaną poczynione pewne modyfikacje, będzie on stanowił na tyle istotne niebezpieczeństwo dla przebywających w nim osób, że na przestrzeni określonego czasu będzie konieczne jego zamknięcie.

Klient zwrócił się do generalnego wykonawcy z żądaniem natychmiastowej naprawy w ramach udzielonej gwarancji. Ten jednak odmawia. Przyznał wprawdzie, że istnieje zagrożenie potwierdzone ekspertyzami inspekcji nadzoru budowlanego, uważa jednak, że przyczyna leży po stronie projektanta (innego podmiotu działającego na zlecenie inwestora przed wyborem generalnego wykonawcy). Projektant twierdzi jednak, że winna jest nieprawidłowa realizacja przez generalnego wykonawcę (i tak też uważa Klient). Dodatkowo podwykonawca generalnego wykonawcy udowadnia, że zastrzeżenia inspekcji nadzoru budowlanego są całkowicie nieuzasadnione. Zainteresowane podmioty nie mogą dojść do porozumienia, a ryzyko zamknięcia centrum handlowego (i strat z tym związanych) ciąży nad Klientem.

Sąd powszechny czy polubowny? – analiza

W powyższych okolicznościach Klient (mając umowną możliwość wyboru czy kierować sprawę do sądu powszechnego – Sądu Gospodarczego w Warszawie, czy arbitrażowego) pyta – którą opcję wybrać. Zaznacza jednak, że bardzo zależy mu na tym, aby wśród osób rozstrzygających sprawę był ktoś, kto ma duże doświadczenie w obsłudze prawnej tak skomplikowanych projektów inwestycyjnych. Dodatkowo z uwagi na to, że inwestorem jest spółka z kapitałem zagranicznym, której zarząd stanowią cudzoziemcy Klient chciałby, aby postępowanie toczyło się w języku angielskim.

Przewidywany koszt naprawy elementów wskazanych przez inspekcję nadzoru budowlanego to 1.000.000,00 zł. W sprawie konieczne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Przeprowadzam analizę, której wyniki – dla jasności wywodu – przedstawiam w poniższej tabeli.

 

inwestor vs wykonawca

Powyższa analiza przeprowadzona w oparciu o moje doświadczenie, prowadzi do wniosku, że – jakkolwiek będzie to nieznacznie droższe – sprawę zdecydowanie lepiej skierować do sądu polubownego.

Oczywiście życie nie jest tak czarno-białe, jak przedstawione przeze mnie przykłady. Wybór do którego sądu warto skierować konkretną sprawę nie zawsze jest tak oczywisty. Na to pytanie nie ma bowiem jednej uniwersalnej i jednoznacznej odpowiedzi. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. Wybór ścieżki postępowania należy ocenić indywidualnie w każdym przypadku. Dlatego – jak już wskazywałem – decyzję o wyborze ścieżki postępowania warto dobrze przemyśleć, a najlepiej skonsultować z osobą, która ma doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi. Wówczas na podstawie analizy konkretnego zagadnienia będzie można ocenić, czy w danej sprawie lepszym rozwiązaniem będzie skierowanie sprawy do sądu polubownego czy powszechnego. Niebawem weźmiemy pod lupę kolejne realne przypadki sporów.

Przydałoby się Państwu powiadomienie o publikacji następnego artykułu? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną, raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów na blogach eksperckich  DoradcaTransakcyjny.pl i Elektromobilność.com.

 

Emil Cieślikowski

Adwokat / wspólnik

 

Artykuły z cyklu „Sąd powszechny czy arbitrażowy?”

  1. Sądy powszechne a arbitrażowe. Sądy polubowne stałe i ad hoc. Ich wady i zalety.
  2. Czas postępowania oraz koszty w sądach powszechnych i polubownych
  3. Sąd powszechny czy arbitrażowy? – najem lokalu i niewypłacalność
  4. Sąd powszechny czy arbitrażowy? – spór między inwestorem a wykonawcą
Kancelaria CCLaw
Kancelaria
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem