Biznesowo o prawie i podatkach.

Spółka cywilna – jak powina brzmieć jej nazwa?

Nazwa spółki cywilnej w teorii

Jak pisaliśmy m.in. w artykule Spółka cywilna – czy może być stroną umowy?, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, czyli nie jest przedsiębiorcą. Zgodnie zaś z Kodeksem cywilnym, nazwę (którą w języku prawnym określa się „firmą”) może mieć właśnie przedsiębiorca. Jednakże przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej i to oni muszą posiadać nazwę (firmę). Nazwą wspólnika spółki cywilnej jest jego imię i nazwisko – są to elementy obowiązkowe. Możliwe jest również dodanie do nazwy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych, dowolnie wybranych określeń. Mogą być również użyte słowa w językach obcych, np. Przedsiębiorstwo Budowlane „Tower” M. Kowalski, S. Nowa s.c.

Z biznesowego punktu widzenia istotne jest, aby Twoja nazwa odróżniała się od nazw innych przedsiębiorstw, funkcjonujących na tym samym rynku. Należy zwrócić szczególną uwagę, by nazwa nie wprowadzała w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia.

Nazwa spółki cywilnej w praktyce – przykłady
W praktyce spółki cywilne też mają swoje nazwy, na które składają się nazwy ich wspólników. Najczęściej są to imiona i nazwiska wspólników, określenie „spółka cywilna” oraz dodatek, określający rodzaj działalności, np. Klub Podróży „HORYZONTY” s.c. T. Liptak, M. Przybysz lub  Nowak & Kowalski House Investments spółka cywilna.

Obowiązkowo, poza nazwiskami i imionami wspólników, w nazwie spółki cywilnej muszą się znaleźć słowa „spółka cywilna” lub skrót „s.c.”, które możemy wstawić w dowolnym miejscy nazwy.

Często urzędy gminy, prowadzące Centralną Ewidencję i Informację Gospodarczą, gdzie widnieją wspólnicy spółek cywilnych i ich firmy, dopuszczają wpisywanie w nazwie spółki cywilnej samych nazwisk.

Praktyka pokazuje również, że w nazwie spółki cywilnej nie muszą być wymienieni wszyscy wspólnicy.

Ochrona nazwy spółki cywilnej
Pamiętaj, że Twoja nazwa jest chroniona przez przepisy zarówno Kodeksu cywilnego, jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli uznasz, że inny przedsiębiorca narusza Twoją działalność, np. poprzez naśladowanie jej nazwy, możesz temu zapobiec, stosując przewidziane prawem środki.

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej spółki cywilnej lub jej ochrony, skontaktuj się  z nami.

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem