Biznesowo o prawie i podatkach.

Spółka cywilna – obowiązki wobec ZUS

Wspólnicy spółki cywilnej a ZUS

Będąc wspólnikiem spółki cywilnej podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, tak samo jak osoba prowadząca jednoosobową działalność.

Oznacza to, że jesteś zobowiązany płacić miesięczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na fundusz pracy. Zasada ta jest aktualna nawet w sytuacji, gdy spółka nikogo nie zatrudnia. Ubezpieczenie chorobowe natomiast jest kwestią dobrowolną.  W 2016 roku suma składek na ubezpieczenie do ZUS wspólnika spółki cywilnej wynosi 1.061,91 zł (lub 1.121,52 zł, gdy opłaca również ubezpieczenie chorobowe).

Dobrą wiadomością jest, iż w przypadku, gdy przed założeniem spółki cywilnej nie prowadziłeś własnej firmy, jako wspólnik spółki cywilnej również możesz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności. Warto rozważyć taką możliwość, gdyż suma składek w tym przypadku wynosi tylko około 460 zł (stan na 2016 r.).

Składki na ZUS możesz opłacać samodzielnie lub może to robić za Ciebie spółka cywilna.

Spółka cywilna jako płatnik ZUS
Spółka cywilna (a dokładniej wspólnicy spółki cywilnej) może być pracodawcą i zatrudniać pracowników lub zawierać umowy zlecenia. Wówczas spółka cywilna musi zgłosić się do ZUS jako płatnik składek. Wiąże się to z koniecznością sporządzania i przekazywania co miesiąc do ZUS dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek do 15. dnia następnego miesiąca.

Spółka powinna się zgłosić jako płatnik składek w terminie 7 dni od dnia powstania stosunku prawnego, uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pierwszej osoby – np. od dnia podpisania pierwszej umowy o pracę lub zlecenia.

Spółka może być również płatnikiem składek za wspólników, jednakże nie ma takiego obowiązku. Takie rozwiązanie warto wybrać, jeśli spółka opłaca składki również za inne osoby, np. za pracowników. W przypadku kiedy spółka cywilna nie zatrudnia pracowników i z tego tytułu nie jest zgłoszona jako płatnik składek, wspólnicy mogą rozliczać się z ZUS samodzielnie.

Zbieg tytułów

Jeśli wspólnik spółki cywilnej opłaca składki do ZUS również innego tytułu (np. prowadzi działalność jednoosobową), wówczas następuje zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego. W takim przypadku wspólnik ma obowiązek opłacać jedną składkę na ubezpieczanie społeczne. Niestety nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które należy opłacać osobno od każdego tytułu.  Oznacza to, że gdy prowadzimy jednoosobową działalność oraz jesteśmy wspólnikiem w spółce cywilnej, zapłacimy co miesiąc dwa razy składkę na ubezpieczenie zdrowotne (2 x 288,95 zł) oraz jedną składkę na ubezpieczenie społeczne 772,96 zł (z chorobowym 832,57 zł).
Jeśli masz wątpliwości związane ze sprawami ZUS w swojej spółce cywilnej, skontaktuj się z nami. Na co dzień pomagamy w tej kwestii wielu przedsiębiorstwom..

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem