Biznesowo o prawie i podatkach.

Sposoby na wykorzystanie energii z OZE w obiektach komercyjnych. Analiza prawna.

Sposoby na wykorzystanie energii z OZE w obiektach komercyjnych. Analiza prawna.

Optymalizacja energetyczna w nieruchomościach komercyjnych przy użyciu OZE

 

Podstawowa droga do zwiększenia efektywności energetycznej przez różne nieruchomości komercyjne prowadzi zasadniczo przez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (np. termomodernizacje), jak i zapewnienie dostaw energii ze źródeł odnawialnych.

W tym artykule prezentujemy kilka rozwiązań, dzięki którym zarządca lub właściciel danego obiektu będzie mógł wykorzystać zieloną energię na potrzeby obiektu i powiedzieć bez cienia wątpliwości, że aktywnie przyczynia się do transformacji energetycznej i odejścia od konwencjonalnych źródeł energii.

W kolejnych publikacjach, przedstawimy dokładne ramy formalno-prawne każdego z omawianych rozwiązań.

 

Wirtualne i fizyczne zastosowanie energii z OZE w nieruchomościach komercyjnych

 

Obiekt komercyjny (nieruchomość biurowa, magazynowa, usługowa bądź handlowa) może stać się bardziej „zielony” na dwa sposoby: wirtualnie lub fizycznie. Rozwiązania wirtualne są optymalne dla właścicieli nieruchomości komercyjnych, którzy nie mogą pozwolić sobie na budowę instalacji fotowoltaicznej lub innego źródła energii odnawialnej. Rozwiązania fizyczne przedstawiam w 4 różnych odsłonach, przy czym każda z nich wiąże się z produkcją i zużyciem lub sprzedażą zielonej energii.

 

Wirtualne sposoby na zastosowanie energii z OZE

 

Niektóre obiekty komercyjne nie mają warunków na montaż własnej instalacji fotowoltaicznej z uwagi na brak dostępnego gruntu lub nieodpowiedni dach. W takich przypadkach właściciele lub zarządcy mogą wykorzystać gwarancje pochodzenia lub kupować energię z instalacji OZE za pomocą umów cPPA.

1. Kupno gwarancji pochodzenia
Gwarancja pochodzenia to instrument (wydawany w formie niematerialnej, zapis w systemie informatyczny) potwierdzający, że dana ilość energii elektrycznej została wytworzona z odnawialnego źródła energii.

 

2. Zawarcie umowy cPPA
cPPA (ang. corporate power purchase agreement) to umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana pomiędzy wytwórcą (a nie spółką obrotu) energii elektrycznej a odbiorcą, będącym najczęściej podmiotem komercyjnym (np. przedsiębiorcą). Energia będąca przedmiotem sprzedaży jest wytwarzana w instalacji odnawialnego źródła energii (więcej informacji w artykule nt. PPA i cPPA) i wprowadzana do sieci, do której przyłączony jest wytwórca, stąd odbiorca nie zmniejsza zużycia energii konwencjonalnej pobieranej z sieci operatora systemu dystrybucyjnego.

 

Wskazane rozwiązania służą również poprawie PR-u danego obiektu. Część z tych “wirtualnych” działań zalicza się do tzw. greenwashingu, czyli działań tylko pozornie poprawiających środowisko naturalne.

 

Fizyczne sposoby na zastosowanie energii z OZE 

 

1. Własna instalacja fotowoltaiczna – PV on site

Usytuowanie własnego źródła odnawialnej energii elektrycznej na dachu obiektu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie – najczęściej będzie to fotowoltaika. Budowa instalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu obiektu jest znacznie prostsza, pod względem formalnym, niż budowa instalacji na gruncie. Regulacje przestrzennego zagospodarowania terenu odnoszące się do budowy instalacji na dachach są znacznie mniej rygorystyczne niż te odnoszące się do instalacji naziemnych (więcej informacji nt. ostatnich zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można znaleźć w tym artykule).Jeśli dany obiekt nie dysponuje ani odpowiednim dachem ani gruntem, wówczas popularnym rozwiązaniem stają się zadaszenia nad parkingiem zewnętrznym, pokryte w całości lub w części instalacją PV.

 

2. Wynajem instalacji fotowoltaicznej – Solar as a Service/PV as a service

Zyskujący na popularności model alternatywny do 1. rozwiązania to wynajem instalacji on site (najczęściej jest to fotowoltaika). Nazwy “Solar as a Service”/“PV as a service” to nazwy handlowe rozwiązania, które polega na tym, że instalacja on site na/przy obiekcie jest budowana przez inwestora zewnętrznego, który następnie oddaje ją w użytkowanie właścicielowi/zarządcy obiektu. W zamian za użytkowanie instalacji PV on site właściciel obiektu płaci czynsz.W tym modelu właściciel/zarządca obiektu nie musi przede wszystkim inwestować środków w budowę instalacji, a także ma z głowy problem serwisu i utrzymania instalacji, który na podstawie umowy SaaS ciąży na inwestorze w zamian za czynsz.

 

3. Prosument zbiorowy

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi sposobu rozliczania prosumentów, w polskim systemie prawnym funkcjonuje prosument zbiorowy. Jest to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji (do 1 MW) przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy.Jest to instytucja, która może zapewnić użytkownikom lokali w budynku wielolokalowym możliwość czerpania korzyści z tytułu umiejscowienia instalacji on site, przy jednoczesnym zapewnieniu pomiędzy stronami (prosumenci zbiorowi – właściciel/zarządca obiektu) odpowiednich przepływów pieniężnych z tego tytułu.

 

4. Inwestycja w farmę fotowoltaiczną

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną (1 MW lub większą) to sposób na uodpornienie się na zmieniające się ceny energii. Stanowi ona odrębne aktywo, które generuje przychody poprzez sprzedaż energii elektrycznej. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga dużego zaangażowania, a jednocześnie pozwala zbilansować wydatki na zakup energii przez obiekt z przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez farmę PV.W sytuacji kiedy ceny energii będą rosły, energia elektryczna wytworzona przez farmę fotowoltaiczną będzie sprzedawana drożej i będzie generować większy przychód, przy jednoczesnym wzroście cen prądu zużywanego przez obiekt. Niniejsze rozwiązanie nie jest klasycznym „fizycznym” sposobem na wykorzystanie energii z OZE w obiektach komercyjnych, dlatego pozwoliłem je sobie przytoczyć na samym końcu.

 

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem