Biznesowo o prawie i podatkach.

Sprzedaż energii z biogazowni i hydroelektrowni – procedury, systemy FIT i FIP

1 10 2020

sprzedaż_energii_z_biogazowni (1)Od 14 lipca 2018 r. funkcjonuje system wsparcia dla instalacji biogazowych oparty na taryfach gwarantowanych (Feed in tariff – FIT) lub dopłatach do ceny rynkowej (Feed in premium – FIP). Jest to system, który wzbudza duże zainteresowanie wśród wytwórców energii w małych instalacjach biogazowych. Wynika to z tego, że w systemie taryf gwarantowanych (FIT), wytwórcy energii elektrycznej w biogazowniach mogą sprzedać ją w cenie wynoszącej 90% ceny referencyjnej obowiązującej na dzień złożenia deklaracji.

 

Dla kogo dedykowane są systemy FIT i FIP?

 

System ten dedykowany jest dla instalacji wytwarzających energię elektryczną wyłącznie z biogazu (biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego ze składowisk odpadów, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków oraz innych rodzajów biogazu), a także dla hydroelektrowni. Poniżej przedstawiam ceny referencyjne obowiązujące w 2020 r. na podstawie trzech czynników:

  • rozporządzenia Ministra Klimatu z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r.,
  • okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. dla poszczególnych instalacji, które mogą korzystać z systemu FIT/FIP
  • ceny energii elektrycznej jaka obowiązuje w 2020 r. w ramach tego systemu.

W tym roku ceny referencyjne dla biogazu są dość wysokie z uwagi na planowaną przez rząd migrację biogazowni z systemu świadectw do systemu aukcyjnego. Okazję tę mogą także wykorzystać wytwórcy w małych instalacjach biogazowych i skorzystać z systemu FIT/FIP, który oferuje sprzedaż energii po cenie wynoszącej 90% ceny referencyjnej. Taka cena plasuje się w pobliżu górnej granicy ceny maksymalnej, jaką w ogóle można zaoferować w aukcjach OZE. Dodatkowym plusem systemu FIT/FIP jest, w przeciwieństwie do systemu aukcyjnego, brak zobowiązania do wyprodukowania określonej ilości energii elektrycznej w określonym przedziale czasowym pod rygorem poniesienia kary finansowej.

 

Kto może skorzystać z FIT, a kto z FIP?

 

Z systemu FIT, który polega na sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego, korzystać mogą wytwórcy energii w mikroinstalacjach lub małych instalacjach z OZE, a więc w instalacjach o mocy do 500 kW. Z systemu FIP korzystać mogą natomiast wytwórcy w instalacjach o mocy powyżej 500 kW do 1 MW, którzy w ramach tego systemu sprzedają energię elektryczną do wybranego podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany. Otrzymują oni również dopłatę wynoszącą 90% wartości ujemnego salda, czyli różnicy między ceną referencją a cenami na rynku energii.

 

tab1
tab2

 

 

Systemy wsparcia dla nowych i dla starych instalacji OZE

 

Z systemu FIT/FIP korzystać mogą zarówno nowe instalacje, jak i te, które korzystały już z innych systemów wsparcia. Zasadą jest, że łączny czas korzystania z systemów wsparcia nie może przekroczyć 15 lat. W przypadku instalacji, dla których zostały wydane świadectwa pochodzenia, okres 15 lat liczy się od pierwszego dnia wytworzenia energii elektrycznej z OZE potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, nie wcześniej jednak, niż od dnia 1 października 2005 r.

Udział w tym systemie jest dobrą alternatywną dla systemu świadectw lub systemu aukcyjnego w szczególności z uwagi na wysokie ceny referencyjne obowiązujące w tym roku. Nie znamy jeszcze cen referencyjnych, jakie będą obowiązywały w roku 2021 r. Mając jednak na uwadze tendencję ustawodawcy do obniżania cen referencyjnych z roku na rok, warto rozważyć złożenie deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie jeszcze w roku 2020.

 

Zmiany w systemach FIT i FIP – biogazownie i hydroelektrownie 

 

Ostatnia duża nowelizacja ustawy OZE z 2019 r. wprowadziła do systemu FIT/FIP szereg zmian, m.in. dopuszcza ona instalacje biogazowe do mocy 1 MW do systemu, a także (w systemie FIP) zwiększa dopuszczalną moc instalacji biogazowych oraz elektrowni wodnych do 2,5 MW. Ponadto, w przypadku instalacji korzystających z systemu FIT, podniesiona zostanie stała cena do wartości 95% ceny referencyjnej. Jednakże powyższych zmian nie stosuje się do dnia wydania pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej. Na dzień publikacji niniejszego artykułu, Komisja Europejska nie wydała stosownej decyzji.

Więcej informacji o systemie FIP/FIP dostępnych jest w poprzednim artykule na naszym blogu (link).

W razie wątpliwości dotyczących sporządzania deklaracji o przystąpieniu do systemu FIT/FIP lub przeniesienia do niego Państwa istniejącej instalacji, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszam także do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów z naszego bloga.

 

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem