Biznesowo o prawie i podatkach.

Sprzedaż firmy jednoosobowej – skutki podatkowe

Sprzedaż jednoosobowej firmy może nastąpić poprzez zbycie jej majątku, czyli składników, które służą do prowadzenia Twojej działalności gospodarczej. Do tych składników zalicza się m.in. nieruchomości, ruchomości (np. samochody służbowe), a także nazwa firmy, koncesje, licencje, dokumenty, itp.

Ważne jest, aby to co zamierzasz sprzedać stanowiło całość Twojego przedsiębiorstwa lub tzw. jego zorganizowaną część, gdyż tylko wówczas skorzystasz podatkowo.

VAT przy sprzedaży firmy

Sprzedaż firmy jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie podlega ustawie o VAT, w związku z czym taka sprzedaż nie będzie ovatowana, co może być bardzo korzystne, zwłaszcza dla zbywcy.

PIT przy sprzedaży firmy

Kwota otrzymana z tytuł zbycia przedsiębiorstwa jest zaliczana do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że dochód ze zbycia przedsiębiorstwa będzie podlegał albo  stawce 19% – jeśli wybraliśmy opodatkowanie podatkiem liniowym, albo stawce 18% lub 32% w przypadku opodatkowania naszych dochodów według skali podatkowej.

Gdy zbywane przedsiębiorstwo generuje dochód u zbywcy większy niż 100.000 zł, warto aby transakcja ta podlegała opodatkowaniu liniowemu. Oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania można złożyć tylko raz w roku, do 20 stycznia. Czasami warto poczekać lub tak ukształtować transakcję, aby skutki podatkowe wystąpiły w roku, w którym będziemy podlegać podatkowi liniowemu. Więcej o tym jaką formę opodatkowania wybrać, dowiesz się z naszego artykułu Skala podatkowa czy podatek liniowy – co wybrać?

PCC (podatek od czynności cywilnoprawnej) przy sprzedaży firmy

Zbycie przedsiębiorstwa podlega PCC. Stawka tego podatku zależy od tego, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa i będzie wynosić 1% lub 2%. 2% PCC będzie naliczone od wartości rynkowej wszelkich nieruchomości oraz ruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa, natomiast 1% PCC od pozostałych aktywów (np. wierzytelności). Należy mieć na uwadze, że wartość zobowiązań firmy nie pomniejsza podstawy opodatkowania PCC.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jak wspomniałem na wstępie, różne skutki podatkowe wywiera zbycie całego Twojego przedsiębiorstw lub jego zorganizowanej części oraz sprzedaż tylko poszczególnych, wybranych składników Twojej firmy.

Czasami warto przed zbyciem firmy uzyskać indywidualną interpretację prawa podatkowego, w której organ skarbowy potwierdzi nam, że to, co sprzedajemy jest przedsiębiorstwem (lub jego zorganizowaną częścią) w rozumieniu przepisów podatkowych.

Wybór optymalnego sposobu

Sprzedać firmę można też w inny sposób – poprzez sprzedaż udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia naszej jednoosobowej działalności  lub wniesienie naszego przedsiębiorstwa wkładem do już istniejącej spółki.

Każde z tych rozwiązań rodzi inne skutki podatkowe. Więcej on tym, jak sprzedać firmę przeczytasz w artykule  Jak sprzedać jednoosobową firmę?

Przed tak poważnym krokiem, jakim jest sprzedaż swojej firmy, warto skonsultować się z ekspertami w tej dziedzinie. Dlatego skontaktuj się z nami. Na co dzień doradzamy przedsiębiorcom w kwestii sprzedaży ich firm i przeprowadzamy ich przez cały proces sprzedaży.

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem