Biznesowo o prawie i podatkach.

Szkolenie: Spółdzielnia energetyczna – korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców i samorządów

 

2023-05 Banner - Szkolenie Spółdzielnie Energetyczne

.

Spółdzielnia energetyczna jest platformą współpracy pomiędzy wytwórcami energii z OZE i jej odbiorcami, która dodatkowo korzysta z licznych zachęt, ulg i dofinansowań.

Rozliczenie energii elektrycznej w ramach spółdzielni energetycznej może być bardzo korzystne zarówno dla wytwórców jak i dla odbiorców.

Jako doświadczeni praktycy na rynku OZE,  już 13 czerwca, przedstawimy wszelkie aspekty formalne i ekonomiczne związane właśnie ze spółdzielniami energetycznymi.

 .

W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo m.in.:

.

 • czy spółdzielnia energetyczna może być dla Państwa opłacalnym rozwiązaniem?
 • jak działa spółdzielnia energetyczna?
 • jak, z kim i gdzie można założyć spółdzielnię energetyczną?
 • na jakich zasadach gmina może uczestniczyć w spółdzielni energetycznej?
 • jak sfinansować budowę instalacji OZE w ramach spółdzielni?

.

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych i niezależnych prelegentów  – radcę prawnego Witolda Chmarzyńskiego – wspólnika zarządzającego z czołowej polskiej kancelarii prawnej zajmującej się branżą OZE, Pawła Sobolak – ekonomisty, który opracował wiele modeli biznesowych dla funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz Annę Trzcińską – prawniczkę i specjalistkę ds. OZE, z doświadczeniem zdobywanym w URE. Połączenie wiedzy prawno-regulacyjnej z ekonomiczną zapewnia, że otrzymają Państwo kompletną dawkę informacji na temat funkcjonowania spółdzielni energetycznej.

.


 

.

Program szkolenia

.

CZĘŚĆ I – Spółdzielnia energetyczna – czy to mi się opłaca?.

Opłacalność spółdzielni energetycznej na przykładach.

.

CZĘŚĆ II – Jak działa spółdzielnia energetyczna – omówienie i wyjaśnienia przykładów

 1. Podstawowe zasady związane z rozliczaniem energii elektrycznej w ramach spółdzielni energetycznej:
  • znaczenie kluczowych sformułowań,
  • rozliczenie między członkami spółdzielni a rozliczanie z operatorem systemu dystrybucyjnego i spółką obrotu,
  • projektowanie, budowa i finansowanie źródła energii.
 2. Umowy zawierane w ramach spółdzielni służące rozliczeniu energii elektrycznej.
 3. Jakie problemy samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców mogą rozwiązać spółdzielnie energetyczne.

.

CZĘŚĆ III – Ramy prawne i organizacyjne spółdzielni

 1. Warunki konieczne do założenia spółdzielni:
  • lokalizacja,
  • członkowie,
  • instalacje OZE.
 1. Proces zakładania spółdzielni.

.

CZĘŚĆ IV – Gmina w spółdzielni energetycznej

 1. Gmina jako uczestnik spółdzielni energetycznej.
 2. Spółki komunalne jako członek spółdzielni energetycznej.
 3. Procedura zakładania spółdzielni energetycznej z udziałem gminy.
 4. Udział gminy w spółdzielni a prawo zamówień publicznych.
 5. Nabywanie energii elektrycznej przez gminę jako członka spółdzielni.

.

CZĘŚĆ V – Finansowanie źródła energii w ramach spółdzielni energetycznej

.

CZĘŚĆ VI – Inne wybrane zagadnienia dotyczące spółdzielni energetycznej

Spółdzielnia energetyczna a klaster energii – wyjaśnienie różnic.

.

Zakończenie – pytania i odpowiedzi, dyskusja. 


 

Termin szkolenia

.

Spotkamy się we wtorek 13 czerwca 2023 r. Szkolenie rozpocznie się o godz. 10:00, a zakończy ok. godz. 16:00. Od 9:30 zapraszamy na kawę i rejestrację. Przewidywany czas trwania szkolenia to 6 godzin, ale jesteśmy otwarci na pytania i dyskusję, stąd niewykluczone, że czas zakończenia może ulec zmianie.

.

Miejsce szkolenia

.

sala szkoleniowa cclaw spółdzielnie energetyczne

Szkolenie odbędzie w centrum Warszawy przy ul. Wspólnej 56. Centrum Szkoleniowe Wspólna dysponuje przestrzennymi i klimatyzowanymi salami, pozwalającymi na komfortowe odbycie szkolenia.

.

mapka

Miejsca parkingowe: wyłącznie w miejskiej strefie płatnego parkowania (ul. Św. Barbary, Wspólna, Poznańska, Nowogrodzka)

.

Koszt szkolenia

.

Do dnia 26 maja obowiązuje taryfa Early bird w cenie 1299 netto.

Od 27 maja obowiązuje taryfa standardowa w cenie 1499 zł netto.

Koszt szkolenia dla pracowników urzędów gmin i powiatowych oraz radnych jest stały i wynosi 1199 brutto.

Dla grup od 3 i więcej osób możemy zaproponować ofertę specjalną, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego z dopiskiem ile osób obejmuje grupa.

.

Poza wyjątkową dawką wiedzy, wskazana cena obejmuje bufet kawowy oraz lunch.

.


.

Stoją za nami wiedza i doświadczenie

.

Jesteśmy ekspertami od lat uczestniczącymi aktywnie w polskim rynku OZE. Przeprowadziliśmy wiele transakcji i wspieraliśmy dziesiątki firm transformacji energetycznej. Przeprowadziliśmy również liczne szkolenia dedykowane dla firm, a naszych specjalistów można było posłuchać między innymi podczas:

 • IV Branżowego Forum Fotowoltaicznego
  Kongresu Fotowoltaicznego PV-CON 2020 i 2021 i 2022,
 • IX Forum Biomasy w Ciepłownictwie i Energetyce,
 • Forum OZE dla przemysłu,
 • Kongresu Energetyki Przyszłości 2023,
 • Targów OZE – Targi ENEX,
 • Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości 2021.

.

 

Polygon 4

Witold Chmarzyński – radca prawny, wspólnik zarządzający i jeden ze współzałożycieli kancelarii CCLaw.

Doświadczony prawnik, specjalista z zakresu z zakresu prawa odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. Wskazanymi dziedzinami prawa zajmuje się od początku ich funkcjonowania w Polsce, czyli od 2012 i 2017 roku.

Jest także specjalistą od transakcji (M&A) na rynku e-mobility oraz odnawialnych źródeł energii.

Doradza podmiotom zainteresowanym utworzeniem spółdzielni energetycznych, opiniował projekty zmian w prawie dot. tzw. społeczności obywatelskich.

Jest prelegentem na licznych konferencjach i webinarach poświęconych odnawialnym źródłom energii jak i elektromobilności.

Autor publikacji w prasie branżowej (Globenergia, Nowa Energia, GramWZielone.pl i inne)

Spośród podmiotów, dla których świadczy lub świadczył usługi prawne w zakresie prawa energetycznego należy wymienić m.in.: Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. – spółka z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Grupa Wirtualna Polska (WP Naturalnie), EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny zamknięty posiadająca wyłącznie aktywa w postaci działających instalacji odnawialnego źródła energii (PV); Volta Polska sp. z o.o. –  grupa Volta będąca częścią Eiffel Investment Group, Viridi RE Development GmbH – deweloper instalacji fotowoltaicznych działający globalnie a także wytwórca energii głównie z instalacji fotowoltaicznych i sprzedawca tej energii i wiele innych.

Po godzinach pasjonat brydża sportowego, żeglarstwa oraz biegania.

.

Polygon 5
Paweł Sobolak – założyciel, członek zarządu i główny doradca Assetin. Od ponad 11 lat realizuje profesjonalne usługi z zakresu finansów przedsiębiorstw, doradztwa transakcyjnego.

Dotychczas, w ramach WERUFIN Paweł Sobolak oraz Assetin realizował usługi dla zagranicznych funduszy z zakresu oceny opłacalności inwestycji w OZE w Polsce, zawierania umów PPA czy handlu i pozyskiwania gwarancji pochodzenia (m.in. Green Genius, Nordic Solar, hep global).

Reprezentuje polskich deweloperów w transakcjach kapitałowych obejmujących projekty OZE na różnym etapie zaawansowania, od greenfield po operacyjne aktywa. Prywatnym inwestorom doradza w całym procesie inwestycyjnym, w szczególności zabezpieczając ceny sprzedaży energii i pozyskując finansowanie komercyjne i preferencyjne.

Autor publikacji w prasie branżowej (Globeneria, GramWZielone.pl), uczestnik paneli dyskusyjnych w tematyce odnawialnych źródeł energii (m.in. Polski Kongres Przedsiębiorczości 2021, Kongres Energetyki Przyszłości 2023).

.

Polygon 6

Anna Trzcińska – prawnik, specjalista z zakresu prawa odnawialnych źródeł energii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako starszy specjalista w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie oraz u dużego dewelopera instalacji OZE.

 Jesteśmy niezależnymi i obiektywnymi doradcami, niezwiązanymi z konkretną grupą interesów działającą w ramach sektora odnawialnych źródeł energii. Nasza wiedza pozwoli Państwu poznać formalności związane ze spółdzielniami energetycznymi i rynkiem OZE, co pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy.

 


Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem