Biznesowo o prawie i podatkach.

Terminy składania ofert przedłużenia okresu najmu lokalu w zależności od branży

29 07 2020

Najemcy objęci czasowym zakazem prowadzenia działalności, mogą uniknąć opłat za czynsz

Ustawodawca wprowadził wiele przepisów mających przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19 w Polsce. Wśród nich znalazły się także regulacje dotyczące najemców powierzchni położonych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (czyli również w centrach handlowych), którzy w szczycie rozwoju pandemii objęci zostali czasowym zakazem prowadzenia działalności. Zgodnie z art. 15ze Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa), złożenie wynajmującemu przez najemcę wiążącej bezwarunkowej oferty przedłużenia umowy najmu zwalnia najemcę z obowiązku płacenia czynszu i opłat za czas trwania zakazu (dalej: Oferta). Konieczne jest jednak złożenie takiej Oferty w przewidzianym w Ustawie terminie. Dla niektórych najemców mija on już za kilka dni.

 

Termin na złożenie oferty różny w zależności od branży

 

Zgodnie z art. 15ze ust. 2 Ustawy bezwarunkowa i wiążąca Oferta powinna być złożona w ciągu 3 miesięcy od zniesienia zakazu. Ze względu na stopniowe zniesienia zakazu w różnych terminach dla kolejnych branż, termin złożenia oferty w zależności od branży wygasa w innym czasie.

Pierwsze restrykcje zniesione zostały dla szeroko rozumianej branży fashion (odzież, obuwie), sklepów z artykułami dla domu, sportowymi, jubilerskimi, dziecięcymi, itp. Zakaz uchylony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie to zostało opublikowane 2 maja 2020 i z tym samym dniem weszło w życie znosząc zakaz handlu dla w/w branż. Oznacza to, że teoretycznie już 2 maja 2020 sklepy odzieżowe mogły zostać otwarte dla klientów. Ze względu jednak na to, że rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw późno w nocy 2 maja 2020 r., a kolejny dzień był dniem ustawowo wolnym od pracy (3 maja), sklepy w centrach handlowych otwarte zostały dopiero 4 maja 2020 r. Pamiętać jednak należy, że oferta musi być złożona w ustawowym terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu, a ten mija 2 sierpnia 2020 r., gdyż zakaz handlu dla opisanych powyżej branż formalnie został zniesiony 2 maja 2020 r., a nie 4 maja 2020 r.

Zniesienie zakazu działalności dla kolejnych branż nastąpiło kolejno: dla branży fryzjerskiej i kosmetycznej prowadzonej w lokalu – 18 maja 2020 r., a na tzw. wyspie – 6 czerwca 2020 r., dla branży fitness i siłowni, sal zabaw, parków trampolin, kin – 6 czerwca 2020 r., a biur podróży – 1 lipca 2020 r.

Zniesienie restrykcji dla branży gastronomicznej w centrach handlowych (restauracji, kawiarni, lodziarni itp.) również odbywało się etapami. Od 2 maja 2020 roku zniesione zostały zakazy w zakresie sprzedaży dań na wynos, a od 18 maja 2020 roku również w zakresie sprzedaży dań spożywanych na miejscu. Oznacza to, że operatorzy restauracji, które przed wprowadzeniem zakazu prowadziły sprzedaż posiłków również w kanale na wynos, powinni złożyć Ofertę najpóźniej 2 sierpnia 2020 r. Natomiast operatorzy restauracji, którzy prowadzili sprzedaż posiłków konsumowanych wyłącznie na miejscu i nie mieli kanału sprzedaży na wynos, mogą złożyć Ofertę do 18 sierpnia 2020 r. 

Zatem podsumowując, Oferta przedłużenia okresu najmu powinna być złożona odpowiednio:

– do 2 sierpnia 2020 r. przez najemców z branży fashion (odzież, obuwie), sklepów z artykułami dla domu, sportowymi, jubilerskimi, dziecięcymi, itp.

– do 18 sierpnia 2020 r. przez najemców z branży fryzjerskiej i kosmetycznej (a jeżeli działalność jest prowadzona na tzw wyspie – do 6 września 2020 r.),

– do 6 września 2020 r. przez najemców z branży fitness i siłowni, sal zabaw, parków trampolin,

– do 1 października 2020 przez najemców prowadzących biura podróży.

 

Na koniec należy przypomnieć, że oświadczenie woli uważa się za złożone w momencie, gdy druga strona mogła się z nim zapoznać. Jeśli więc oferta została złożona, na przykład, za pomocą listu poleconego, kluczowy jest nie termin jego wysłania, a otrzymania przez adresata – wynajmującego. Ze względu na to, że dla dużej części najemców termin mija w niedzielę 2 sierpnia 2020 r., warto doręczyć ofertę za pomocą przesyłki kurierskiej lub osobiście w siedzibie wynajmującego.

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów z naszego bloga.

 

Autorzy:

Anna Dąbek, Anna Maj

Anna Dąbek
Adwokat / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem