Biznesowo o prawie i podatkach.

Własność zamiast użytkowania wieczystego – jak uniknąć podwyżek w 2019 roku?

Własność zamiast wieczystego użytkowania, jak uniknąć podwyżek w 2019

Chyba każdy, kto jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, dobrze wie o tym, że musi z tego tytułu uiszczać na rzecz właściciela opłatę roczną. Powszechnie wiadomo również o tym, że 1 stycznia 2019 r. nastąpić ma przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe we własność.

W ostatnim czasie można zaobserwować bardzo dużą aktywność organów samorządowych, które – jak określa to ustawa – aktualizują (czyli podnoszą w proporcji do wzrostu wartości nieruchomości ocenianej na podstawie sporządzanych, często naprędce, operatów szacunkowych) dotychczasową opłatę roczną za użytkowanie wieczyste określając jej nową wysokość obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Klienci informują nas o tym jednocześnie często stwierdzając, że działania takie są absurdalne, skoro 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste zostanie przekształcone we własność i taka podwyżka jest bezprzedmiotowa. To niestety mylne założenie. Ten z pozoru logiczny wniosek o bezsensowności działań organów reprezentujących właścicieli nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste nie uwzględnia bowiem niezwykle istotnej okoliczności.

Otóż zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, dotychczasowi użytkownicy wieczyści, którzy 1 stycznia 2019 r. staną się właścicielami gruntów, będą zobowiązani przez 20 lat corocznie uiszczać opłatę za przekształcenie. Wysokość tej opłaty będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Dzień przekształcenia to 1 stycznia 2019 r. I tu odkrywamy cel działania organów gmin czy starostów podnoszących opłaty: podwyższona ze skutkiem na 1 stycznia 2019 r. będzie bowiem obciążała właścicieli nieruchomości przez kolejne 20 lat. Im wyższa opłata roczna za użytkowanie wieczyste, tym wyższa opłata przekształceniowa.

Czy da się przed tym bronić i zachować dotychczasową opłatę roczną na kolejne 20 lat?

Oczywiście! Jak zatem odwołać się od wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste? Konieczne jest złożenie do samorządowego kolegium odwoławczego wniosku o uznanie, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego można w dalszej kolejności odwoływać się do sądu powszechnego. Przez cały czas trwania postępowania opłaca się dotychczasową opłatę, a nawet w razie ewentualnej przegranej – należy dopłacić różnicę. Bez odsetek. To prowadzi z kolei do wniosku, że procesowanie się jest tanią formą kredytowania opłaty za użytkowanie wieczyste czy też opłaty przekształceniowej.

Jednak trzeba się spieszyć.

Na złożenie wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego jest 30 dni od doręczenia pisma wypowiadającego dotychczasową opłatę i proponującego nową. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność daje wprawdzie możliwość odwołania się od ustalonej opłaty już po 1 stycznia 2019 r., nie ma jednak prawnych podstaw do weryfikowania ustalonej opłaty przed upływem 3 lat od ostatniej aktualizacji, w związku z czym skorzystanie z takiej drogi nie jest szczególnie pomocne.

Podsumowując…

W przypadku otrzymania pisma informującego o zmianie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste trzeba koniecznie składać do samorządowego kolegium odwoławczego wniosek o uznanie, że ta jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania pisma wypowiadającego dotychczasową opłatę. Ci, którzy nie skorzystają z tego prawa, będą ponosić konsekwencje przez długi czas – nawet 20 lat.

 

Powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów na blogach eksperckich  DoradcaTransakcyjny.pl i Elektromobilność.com.

 

Emil Cieślikowski

Adwokat / wspólnik

Kancelaria CCLaw
Kancelaria
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem

This will close in 0 seconds