Biznesowo o prawie i podatkach.

Dodatkowe wsparcie dla biogazowni i hydroelektrowni – FIT/FIP – pozostało niewiele czasu

2021-12 Dodatkowe wsparcie dla biogazowni i hydroelektrowni - FIT_FIP (1)

 

Na skutek zmian w prawie wytwórcy energii elektrycznej w biogazowniach oraz elektrowniach wodnych korzystający dotychczas z systemu świadectw pochodzenia mogą wydłużyć okres wsparcia o dodatkowe 24 miesiące w ramach systemu FIT/FIP. 

 

System FIT FIP  – podstawowe zasady


System FIT/FIP to
system taryf gwarantowanych (feed in tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej (feed-in-premium). Na mocy obowiązujących przepisów prawa system FIT/FIP przeznaczony jest dla:

  • biogazowni rolniczych,
  • biogazowni wykorzystujących biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
  • biogazowni wykorzystujących biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
  • biogazowni wykorzystujących inny rodzaj biogazu oraz
  • elektrowni wodnych. 

 

Kto może skorzystać z systemu FIT?


Do systemu taryf gwarantowanych (FIT) mogą przystąpić wyżej wymienione rodzaje instalacji OZE, których moc jest
mniejsza niż 500 kW. W przypadku uzyskania zaświadczenia Prezesa URE o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w ramach systemu FIT, wytwórca zyskuje uprawnienie do sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej tzw. sprzedawcy zobowiązanemu (czyli  największej spółki obrotu energią elektryczną działającej na terenie danego operatora systemu dystrybucyjnego), po cenach wynoszących 95% ceny referencyjnej obowiązującej na dzień złożenia deklaracji FIT/FIP

 

Kto może skorzystać z systemu FIP?


Natomiast z systemu dopłaty do ceny rynkowej (FIP) skorzystać mogą instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
do 1 MW. W ramach tego systemu zyskać mogą z prawa do pokrycia 90% ujemnego salda, czyli różnicy między ceną referencyjną a średnimi cenami energii elektrycznej na rynku.

Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie. Dokładne ceny sprzedaży energii elektrycznej podane zostały poniżej w tabeli. Ceny te podlegają ponadto corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego publikowanym przez Prezesa GUS.

Ceny FIT 2021

Ceny FIP 2021

 

Dodatkowe wsparcie dla instalacji, które korzystały z systemu świadectw pochodzenia


Zmiany wprowadzone do ustawy 30 października 2021 r. na mocy ustawy z 17 września o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. 2021, poz. 1873) umożliwiają udział w systemie FIT/FIP w okresie 24 dodatkowych miesięcy instalacjom OZE, które
otrzymały świadectwa pochodzenia za okres minimum 5 lat. Zatem do systemu FIT/FIP z dodatkowych 24 miesięcy w systemie FIT/FIP skorzystać mogą: 

  • instalacje, które są w trakcie korzystania z systemu świadectw pochodzenia oraz
  • instalacje, dla których maksymalny 15 letni okres korzystania z systemu świadectw pochodzenia już się zakończył.

Łączny czas korzystania z innego systemu wsparcia oraz systemu FIT/FIP nie może przekroczyć 17 lat

 

Termin na złożenie deklaracji 


Termin na złożenie deklaracji mija zgodnie z ustawą 27 stycznia 2022 r.
, jednak moje wątpliwości budzi sytuacja, w której do wyżej wymienionej daty Minister Klimatu i Środowiska nie ustali cen referencyjnych na 2022 r.  

Czy w takiej sytuacji obowiązywać będą ceny z 2021 r., czy z uwagi na brak rozporządzenia nie będzie można uzyskać w 2022 r. wsparcia w ramach systemu FIT/FIP, czy też rozpoczęcie 24 miesięcznego terminu nastąpi dopiero po wydaniu tego rozporządzenia określającego ceny referencyjne?

Na wszelki wypadek najlepiej złożyć deklaracje do końca tego roku. 

Czasu zostało niewiele, ponieważ przygotowanie deklaracji wiąże się z koniecznością wypełnienia kilku formularzy wymaganych przez ustawę OZE oraz regulacje unijne, a także z przekazaniem szeregu innych dokumentów i oświadczeń. 

W razie wątpliwości dotyczących sporządzania deklaracji o przystąpieniu do systemu FIT/FIP, zapraszamy do kontaktu.

 

Nie przegap najnowszych zmian w prawie

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach dot. OZE? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem

This will close in 0 seconds