Biznesowo o prawie i podatkach.

Spółka cywilna – czy może być stroną umowy?

Spółka cywilna nie może być stroną umowy. Stroną umowy z kontrahentem są wspólnicy spółki cywilnej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak nie popełniać błędów przy podpisywaniu umów.

Mogłoby się wydawać, że skoro zarejestrowałeś razem ze swoim wspólnikiem działalność w formie spółki cywilnej w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), to jest ona stroną wszelkich umów jakie będziecie teraz podpisywać. Jednak tak nie jest. Stroną umów z kontrahentami będziecie Wy, jako wspólnicy spółki cywilnej. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej (więcej dowiecie się tu:  Spółka cywilna – czy ma osobowość prawną).

Dlatego, w każdej umowie, którą zawieracie w ramach działalności spółki cywilnej, powinniście wskazywać siebie jako stronę umowy, zgodnie poniższym przykładem:

Umowa zawarta pomiędzy:

Panem Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Warszawie (00-999) przy ul. Woronicza 1, legitymującym się numerem PESEL 76010203004,

Panią Olgą Kowalską, zamieszkałą w Poznaniu (60-700) przy ul. Głogowskiej 1, legitymującą się numerem PESEL 77010205006,

działającymi w ramach spółki cywilnej pod firmą Kowalska & Nowak Investments s.c. z siedzibą w Warszawie przy Rondo 1 (00-001), REGON: 1234567890, NIP: 987654321,

dalej zwani łącznie w skrócie Zleceniodawcami

a

XYZ sp. z o.o.

Co jeśli wskażesz, że stroną umowy jest spółka cywilna? Umowa jest nadal ważna i wiążąca. W praktyce, póki strony się dogadują, nie powoduje to żadnych komplikacji. Jednakże gdy przestanie Wam się układać współpraca z kontrahentem, może on próbować powoływać się na powyższy błąd w umowie.

Warto unikać błędów w umowach z kontrahentami. Masz wątpliwości co do treści umowy, którą zamierzasz zawrzeć lub już zawarłeś? Skontaktuj się z nami, powiemy Ci jak możesz wybrnąć z tej sytuacji.

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem