Biznesowo o prawie i podatkach.

Spółka cywilna – czy podlega rejestracji w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Spółka cywilna jest jedyną spółką, która nie podlega rejestracji w KRS. Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisuje się wszystkie pozostałe spółki, tj. spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną. Co więcej, poza wymienionymi spółkami, wpisowi do KRS podlegają także m.in. fundacje oraz stowarzyszenia.

CEIDG
Każdy ze wspólników (czyli każdy, kto podpisał umowę spółki cywilnej) ma obowiązek zadbać o to, aby zostać wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/). Jest to zatem ten sam rejestr, gdzie są wpisywane osoby prowadzące jednoosobowe firmy.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy jesteś już wpisany do CEIDG, gdyż prowadzisz jednoosobową działalność, również podlegasz obowiązkowemu wpisowi do CEIDG jako wspólnik spółki cywilnej.

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem